Çağ Üniversitesi Bursları

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece eğitim öğretim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan yemek, barınma, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.

Üniversitemiz: karşılıksız ve kesintisiz burs olanakları sunmaktadır. Burslar, her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere tanınır. Burs süresi fakültelerde Hazırlık+ 4 yıl, Meslek Yüksekokulunda ise (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümü hariç) 2 yıldır.

Yasal eğitim öğretim süresinin sona ermesi, Disiplin Yönetmeliğine göre ‘Öğrencinin Üniversiteden Uzaklaştırma Cezası’ almış olması halinde bursu kesilir. Yaz okulu burs kapsamı dışındadır.

*Çağ Koleji mezunlarına “Çağ Bursu” verilmektedir.