Özel Çağın Göz Hastanesi Burs Başvurusu!

BAŞARILI ve MADDİ OLANAKLARI KISITLI TIP ÖĞRENCİLERİNE KARŞILIKSIZ ÖZEL ÇAĞIN GÖZ HASTANESİ BURSU

Özel Çağın Göz Hastanesi, devlet üniversitelerinde öğrenim görmeye başlayacak olan, son dönem tıp dersleri not ortalaması 70 veya üstünde olan, maddi olanakları kısıtlı ve Türk vatandaşı olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs verecektir.

ÖZEL ÇAĞIN GÖZ HASTANESİ ÖĞRENCİ BURSLARI YÖNETMELİĞİ
Bursu verecek kurum:
 Burs Özel Çağın Göz Hastanesi tarafından verilir ve hastane bütçesinden karşılanır.

Amaç: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı tıp öğrencilerine burs sağlamaktır.

Burs süresi: 1 (bir) yıl

Burs verilecek öğrenci sayısı: 30 (otuz)

Burs miktarı ve ödenmesi:

  • Yıllık burs miktarı 10.000 (on bin) TL’dir. Bu tutar Özel Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulu tarafından, bir sonraki ders yılı için geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
  • Burs, geçerli olan eğitim-öğretim yılı içinde Eylül – Haziran ayları arasında 10 ay süreyle eşit tutarda ödenir.

Son başvuru tarihi: 30 Eylül

Gerekli belgeler

  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Transkript
  • Anne ve babanın maaş bordrosu
  • Anne ve/veya baba çalışmıyorsa SGK’dan kayıtları olmadığına dair belge
  • Anne ve/veya baba serbest meslek icra ediyorsa Vergi Levhası
  • Ailenin oturduğu evin kira kontratı
  • Ailede üniversite okuyan her bir öğrenci için öğrenim belgesi

BAŞVURU FORMUNU İNDİRİN

Adayların bu belgeleri en geç her yılın 30 Eylül’üne kadar Özel Çağın Göz Hastanesine elden teslim etmeleri veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresinde ulaşmayan belgeler dikkate alınmayacaktır.

Bursiyerlerin transkriptlerini eğitim yılı sonunda, aile koşullarında değişiklik olduysa 1 (bir) hafta içinde Özel Çağın Göz Hastanesi’ne bildirmeleri gerekir.

Maddi olanakların kısıtlılığının belirlenmesi:
•    Anne ya da babadan birinin işsiz olması
•    Ailenin aylık gelirinin asgari ücretin altında olması
•    Ailenin kirada oturması
•    Ailenin özel otomobilinin olmaması
•    Öğrencinin ailesi ile ayrı şehirde yaşaması
•    Öğrencinin yurtta kalması
•    Öğrencinin kiralık evde kalması ve evi en az 4 kişi ile paylaşması
•    Ailede üniversite okuyan başka çocuğun bulunması
•    Şehit çocuğu
•    Gazi çocuğu
•    Anne/babanın resmen ayrı yaşaması
•    Öğrencinin lisanslı olarak bir sporla ilgilenmesi

Adayların belirlenmesi: 

Tıp Fakültesini o yıl kazanan öğrencilerden “gerekli belgeler” başlığı altındaki bilgiler talep edilir.
İkinci ve üstü sınıflarda öğrenim görenlerin ise bursun verileceği öğretim yılından bir önceki dönem tıp dersleri not ortalamasının 70 veya üstü olması gerekmektedir. Ders notları dekanlıklardan alınan “transkript” ile belgelenmelidir.

Öğrenci Bursları Alt Birimi yukarıdaki koşulları taşıyan adaylar ile senede bir kez sözlü mülakat yapar ve Özel Çağın Göz Hastanesi tarafından belirlenen puanlama sistemini de göz önüne alarak burs alacak kişileri belirler. 3 (üç) kişi de yedek aday olarak belirlenir. Liste Özel Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Bursun iptal edildiği durumlar:
Burs adayları belirttikleri tüm özellikleri belgelemek zorundadırlar. Söz konusu koşullarda değişiklik olursa 1 (bir) hafta içerisinde Özel Çağın Göz Hastanesine bildirmekle yükümlüdürler. Doğru olmayan beyanda bulunanların bursu kesilir ve verilmiş olan burs geri talep edilir.

Burs alınamayacak durumlar:
•    Özel üniversite ya da vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler
•    Disiplin cezası alanlar
•    Özel Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulu üyeleri ile birinci veya ikinci derecede akrabalık ilişkisi bulunanlar
•    Türk vatandaşı olmayanlar

Bursun duyurulması:
•    Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlıklarına 15 Eylül tarihine kadar burs ile ilgili bilgi yazısı gönderilir.
•    Burs alma koşulları Özel Çağın Göz Hastanesi’nin web sitesinde sürekli olarak yayınlanır.
•    Özel Çağın Göz Hastanesi’nin süreli yayını olan Gözden adlı dergide her yıl iki kez yayınlanır.
•    Özel Çağın Göz Hastanesi çalışanlarına senede bir e-posta ile burs duyurusu yapılır.