Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Bursu

Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Bursu, üniversitelerde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz olan öğrencilere verilmektedir.

Burs Başvurusu İçin Genel Koşullar:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 2. Anne veya Baba’nın Çankırı’lı olması,
 3. Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
 4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş almamak,
 5. Disiplin cezası almamış olmak,
 6. Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak,
 7. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencisi olmamak,
 8. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde en az %50 burslu okumak,
 9. Ön Lisans için Vakıf Üniversitelerinde en az %100 burslu okumak,
 10. Yüksek Lisans ve Doktora için Vakıf Üniversitelerinde en az %100 burslu okumak,
 11. Herhangi bir RESMİ ve ÖZEL kurum, kuruluş ya da sivil toplum kuruluşundan herhangi bir ad altında ücret, tahsil bursu, herhangi bir toplu veya düzenli ödeme almamak,
 12. Belirtilen gün ve tarihlerde başvuru evraklarını eksiksiz göndermek.

Başvuru Yöntemi

 1. “Başvuru Formu” ve “Taahhütname” nin doldurularak imzalanması ve Başvuru Formunda belirtilen eklenmesi gereken belgelerle birlikte Çankırı Vakfı adresine eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir.  

Burs devam koşulları

 1. 4,00’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2,5 ; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının 60 olması,
 2. Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi,
 3. Her yıl Eylül ve Şubat ayı sonuna kadar okul idaresinden alınan onaylı öğrenim belgesi ve onaylı transkripti
 4. Disiplin cezası almamış ve yüz kızartıcı suç işlememiş olması.

İletişim Bilgileri

Genel Merkez : Aksaray Mah. Yokuşu Çeşme Sok.No:36 Cerrahpaşa Fatih İstanbul (Cerrahpaşa Hastanesi Yanı)

0 (212) 274-8500

0 (212) 274-9595

info@cankirivakfi.org.tr