Caz Derneği 2024-2025 Burs Başvurusu Başladı!

Caz Derneği, ülkemizde eğitimci müzisyenlerin yetişmesini, Üniversitelerin caz eğitimi veren bölümlerinde kadrolarının güçlenmesini sağlamak amacıyla bir ‘burs fonu’ oluşturarak öğrencilere lisansüstü ve doktora sonrası eğitim programlarına imkânları doğrultusunda destek oluyor.

Başvuru Koşulları:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2-Yurt dışında caz ana sanat dalında yüksek lisans, doktora veya post doktora yapmaya hak kazanmış olması,

3-Lisans öğrencileri için yurt içi veya yurt dışında alanında bir performans veya araştırma projesi olması,

4-Lisansüstü öğrencileri ve Post-Doc müzisyenler için yurt dışında ilgili bir Akademinin Caz Anasanat Dalı’ndan kurumsal bir kabul yazısı olması,

5-Bir adet referans mektubu (Mektubu yazan kişinin info@cazdernegi.org adresine göndermesi gerekmektedir.)

Başvuru Belgeleri:

1-Adayların iletişim bilgilerini ve bir fotoğrafını içeren Başvuru Formu,

2-Akademik eğitim ve öğretim bilgilerini detaylı içeren Özgeçmiş,

3-Refererans Mektubu: Referans olan kişi tarafından info@cazdernegi.org adresine gönderilmesi,

4-Başvuru evrakları dijital ortamda info@cazdernegi.org adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Başvurular Caz Derneği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. 

6-Caz Derneği Burs Fonu’ndan yararlanan kişilerin proje sonuçlandığında bir rapor hazırlaması ve harcama evrakları ile birlikte Caz Derneği’ne 6 ay içinde dosya olarak sunması beklenmektedir.

Açıklanan sonuçlar neticesinde burslar, 2024 – 2025 Akademik yılının, güz ve bahar dönemlerinin başında ödenmek üzere, Lisans için 500 USD, Lisansüstü ve Post-Doc için 1.500 USD olarak belirlenmiştir.

Başvuru tarihleri web sayfamız ve sosyal medyada duyurulmaktadır.

Caz Derneği Burs Başvuru Formu

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir