Çelik İhracatçıları Birliği Burs Başvurusu

Çelik İhracatçıları Birliği çelik sektörü faaliyet alanlarına yönelik bölümlerde lisans düzeyinde öğrenim gören maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs verecektir.

BURSUN AMACI:

Kabiliyetli, çalışkan, fakat imkânları sınırlı Ülkemiz çelik sektörüne, yönelik bölümlerde lisans düzeyinde okuyan muhtaç öğrencilere, eğitimde eşit fırsatlar vermek, gelecekte Ülkemiz çelik sektörünün faaliyet alanlarında çalışacak nitelikli personel yetişmesini sağlamak.

Ayrıca, burs aldığı süre boyuncu başarısını devam ettiren öğrencilere, koşulların oluşması durumunda Ülkemiz çelik sektörünün kariyer yapmalarına yönelik üye firmalarımızda teşvik edici staj imkânı sağlamak.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak.
Çalışkan ve başarılı olmak.
Maddi gücü yetersiz olmak.
Tercihen hiçbir kurumdan burs almıyor olmak.
Üniversitelerin lisans düzeyinde “Uluslararası Ticaret, Metalürji Malzeme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İşletme, Lojistik, Finans Bölümlerinde okumak.
Ara sınıf öğrencileri için transkript not ortalaması 4 üzerinden 2,72 veya 10’lük sistemde en az 70 olmak.
Ara sınıf öğrencileri için bir önceki yıla ait başarısız derse sahip olmamak.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

1- Yükseköğrenim (Lisans) burslarında 4 üzerinden en az 2,72 veya 10 üzerinden en az 70 olup bir üst yıla geçiş hakkını kazanmış olması şartı aranacaktır.
2- Birliğimiz bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin bursunun bir sonraki eğitim öğretim yılında devam edebilmesi için her eğitim ve öğretim yılında istenilen başarı ortalamasını yakalaması ve alt eğitim yılından başarısız dersinin bulunmaması gerekmektedir. (Genel not ortalaması değil yıllık başarı ortalaması esastır.)
3- Hazırlık sınıfında ya da ikinci öğretimde öğrenim gören/görecek öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.
4- Başka kurum ve kuruluşlardan da burs almayı hak edenlerin ÇİB Bursu ile diğer burslar arasında bir tercih yapmaları gerekmektedir. Öğrenci aynı anda birden farza karşılıksız burs alamayacaktır.
5- Geçtiğimiz yıl sağlanan aylık burs tutarı 500 TL dir.

BURSLARIN İPTALİNİ GEREKTİREN HALLER.

a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.
b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezacı ile cezalandırılması.
c) Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi.
d) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması.
e) Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması.
f) Öğrencinin her eğitim ve öğretim yılında istenilen başarı ortalamasını yakalaması
g) Öğrencinin alt yıldan başarısız dersinin bulunmaması
h) Öğrencinin başka bir kuruluştan burs almaması
Detaylı bilgi için http://www.cib.org.tr/tr/ adresi ziyaret edilebilir.