Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Burs Başvurusu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı, Öğrenim Bursu, Teşvik Bursu ve Eğitim Desteği olmak üzere üç alanda burs vermektedir.

Öğrenim Bursu

Öğrenim bursu üniversitemiz öğrencilerine Vakfımız tarafından ilk kez 2021 yılında verilmeye başlanmıştır.

2021 yılında aylık 500 TL olarak öğrencilerimize burs bedelleri her ay düzenli yatırılmıştır.

2022 yılında aylık 850 TL olarak öğrencilerimize burs bedelleri her ay düzenli yatırılmıştır.

2023 yılında aylık 1250 TL olarak öğrencilerimize burs bedelleri her ay düzenli yatırılmıştır.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı aylık burs bedeli 1500 TL olarak güncellenmiş olup her ay yatırılmaya devam edecektir.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı burs başvuruları 2023 Ekim ayında başlayacak olup başvuru şartları web sayfamızda ilan edilecektir. Başvurular online alınacak olup elden başvuru kabul edilmeyecektir.

Duyurular için tıklayınız.

Teşvik Bursu 

1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başvuru yaparak proje değerlendirme paneline katılma hakkı elde etmiş proje yürütücülerine 2.500.- TL “Teşvik Bursu” verilir.

2. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Teşvik Bursu, proje yürütücüsünün her projesi için bir defaya mahsus olarak verilir.

3. Başvuru için Ek-1’de verilen “Teşvik Bursu Başvuru Formu” proje yürütücüsü tarafından doldurulur ve imzalanır.

4. Başvuru formuna TÜBİTAK tarafından gönderilen panel değerlendirme sonuç raporu eklenir.

5. Proje yürütücüsü, destek başvurusun ait evrakı taratarak bilgi@iucerrahpasavakfi.org.tr mail adresine gönderir. Başvurusu kabul edilen adaylar, belgelerini ıslak imzalı olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’na teslim eder.

6. Başvurular, proje başvurusunun değerlendirildiği yıldan bir sonraki takvim yılının sonuna kadar yapılabilir.

7. Başvurunun yapılmış olması, burs verileceği anlamına gelmez. Burs başvuruları, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu, başvuruları vakfın mevcut imkanları ve vakfın amaçları doğrultusunda değerlendirir ve burs verilip verilmeyeceğine karar verir.

Eğitim Desteği

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı eğitim-öğretim dönemi başında vermiş olduğu burslardan ayrı ve tek sefere mahsus olarak 100 lisans öğrencisine “Eğitim Desteği “verme kararı almıştır.

Eğitim Desteği başvuruları, online (çevrimiçi) olarak 05.09.2022 tarihinde saat 12:00’de başlayacak ve 19.12.2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. 

Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler arasından başarı sıralamasına göre 100 öğrencimiz burs almaya hak kazanacaktır.

1- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın aşağıda belirtilen fakültelerinde lisans öğrencisi olarak eğitim görüyor olmak:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi.

2- Herhangi bir kurumdan burs desteği almıyor olmak.

Başvuru Süreci

  • Eğitim Desteği ödemeleri, tek seferde ve herhangi bir kurumdan burs desteği almayan öğrenciler için bir kereye mahsus olarak yapılacaktır.
  • Başvurular yalnızca online (çevrimiçi) olarak alınacak; şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvurular, online (çevrimiçi) olarak İÜC Geliştirme Vakfı web sayfası üzerinden “Burslar/Eğitim Destekleri” sekmesinden https://iucerrahpasavakfi.org.tr/ alınacaktır.
  • Eğitim Desteği ihtiyacı, Vakfımızın burs değerlendirmesinde kullandığı Dijital Algoritma Sistemi aracılığıyla belirlenecek olup mülakat yapılmayacaktır.
  • Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz şahsen bilgilendirilecek  sonuç isim listesi ayrıca ilan edilmeyecektir.
  • Yapılan değerlendirmeler neticesinde Eğitim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri beyan ettikleri banka hesaplarına yatırılacaktır. 

Güncel burs ve destek duyurularını iucerrahpasavakfi.org.tr web adresinden ve iucgelistirmevakfi instagram hesabından takip edebilirsiniz.