ÇEVAK (Çivrililer Eğitim Vakfı) Burs Başvurusu

ÇEVAK tarafından her yıl değişen sayıda üniversite öğrencisine karşılıksız eğitim bursu verilmektedir.

Burs alacak öğrencinin;

-Çivril’li olması aranan ilk koşuldur.

-Türkiye dahilinde bir devlet üniversitesinde okumak, (Özel üniversitelerde burslu okuyanlar da burs alabilir)

-Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı olmak,

-Başarılı olmak,

aranan diğer önemli koşullardır.

Bu koşulları taşıyan öğrencilerden, ekonomik durumu en çok ihtiyaç gösterenlere ve geleceği parlak iyi bir üniversitede eğitim görenlere öncelik tanınır. Ayrıca, Üniversite sınavında ilçe bazında derece alan Çivril’li öğrencilere de 4 yıllık bir fakülteye kaydolmak kaydıyla burs verilmektedir.

Burslar, her öğretim yılında Kasım – Haziran arası 8 ay boyunca verilir. Burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs miktarı, her yıl vakıf imkanlarına ve dışardan sağlanacak katkılara göre yeniden belirlenerek duyurulmaktadır.

Burs almak isteyenlerin her yıl yeniden müracaat etmesi gerekir. Müracaatlar, öğretim yılı başında duyurulacak zaman içinde ve istenen belgelerle birlikte vakfımızın Çivril Şubesi’ne yapılmalıdır. İnternet yoluyla müracaat imkanı şimdilik yoktur.

2023/2024 yılı burs müracaatları 01EYLÜL-02 EKİM tarihleri arası yapılacak olup detaylı bilgiler Çivril gazetelerinde yayınlanacak ayrıca ÇEVAK Çivril binasına ve Çivrilde muhtelif yerlere asılacaktır.İstanbuldaki öğrenciler ile 15EKİM pazar saat 13 de İstanbul vakıf merkezine TANIŞMA toplantısı yapılacaktır.

Burs Başvuru Formu