Çiğdemim Derneği Burs Başvuruları

Derneğimiz tarafından maddi durumu yeterli olmayan Üniversitesi öğrencilerine destek vermek amacıyla bir EĞİTİM DESTEĞİ FONU oluşturulmuştur.

Başvuruları Eylül ayı içerisinde derneğimize yapabilirsiniz. ( başvuru formu ve orada yazan belgelerle birlikte) Ön değerlendirme sonucunda görüşmeye çağırıp son kararı veriyoruz. destek almaya hak kazananlara Ekim ayından itibaren 9 ay boyunca aylık 500 TL. destekte bulunuyoruz. Lise öğrencileri için 300 TL.

Aranan şartlar

1- TC vatandaşı olmak
2- Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak
3- İhtiyaç sahibi olmak
4- Başka bir kurum/dernek/vakıf’dan destek almamak. ( KYK kredisi ve bursu hariç)
5- Ankara’da ikamet ediyor veya öğrenim görüyor olmak.
6- Yıl içerisinde toplam 30 saat olmak üzere, Dernekte gönüllü çalışmalara katılmayı kabul ediyor olmak. (Kütüphanede, bostanda, etkinliklerde, stantlarda, anket vb. çalışmalarında, eğitimlerde vb.) (Gönüllü çalışmaların tarih ve saatleri
öğrenciler tarafından belirlenir.)

Öncelikler

1-İhtiyacın durumu
2-Başarı durumu
3-Anne ve/veya babanın yokluğu ya da ayrılmış olması
4-Engellilik durumu
5-Daha önce Derneğimizden eğitim desteği alıyor olması
6-Hazırlık veya birinci sınıfta olması
7-Kız öğrenci olması
8-Öğrencinin veya ailesinin öncelikle Çiğdem Mahallesinde ve/veya Ankara’da oturuyor- öğrenim görüyor olması
9-Dernek çalışmalarına katılmış olması veya derneği tanıyor olması. Dernek değerlerini benimsemesi
10- Bu önceliklere ek olarak komisyon tarafından belirlenen puanlama sistemindeki maddeler göz önüne alınacaktır.

Gerekli Belgeler

Eğitim desteği için başvuracak öğrenciler fotoğraflarının yapıştırılmış olduğu başvuru formunu ve aşağıdaki belgeleri derneğe teslim ederek başvurularını yaparlar. Görüşmeye çağırılan öğrenciler çağırılan gün ve saatte derneğe gelirler. Görüşmeye eksik evrakla gelen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmez.

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir.)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir)
 • Öğrencinin kira kontratı fotokopisi ya da Devlet/özel yurtta kaldığına dair belge
 • Çalışan anne-baba için maaş bordrosu
 • Aile kirada oturuyorlar ise kira kontratı
 • Adli Sicil ve Arşiv Kaydı belgesi (e-devletten alınabilir)
 • Öğrenim durumunu gösterir belge.
 1. Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (edevlet veya ÖSYM’den alınabilir.)
 2. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.)
 3. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 4. Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçmiş olduklarına dair belge.
 •  Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
 • Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
 • Serbest çalışan anne-baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü
  (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
 • Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet DökümüHizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
 • Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlakae-devletten alınmalıdır.)