Dadaloğlu Derneği Bursu

dadaloglu-vakfi-bursuKayseri yöresi insanlarından en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim okulunda eğitim gören ve maddi gereksinimi olan öğrencilere belirlenen ölçütler içinde burs vermek, Dernek hedefleri doğrultusunda, ülkemize ve ailelerine yararlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla burs verilmektedir.

BURSUN ESASLARI

 1. Dernek tarafından verilen burslar karşılıksızdır.
 2. Burslar her öğrenim yılı içerisinde Ekim-Mayıs dönemini kapsayacak şekilde sekiz ay boyunca ödenir.
 3. Önceki yıllardan bursiyer olan öğrenciler, her öğrenim yılının başında “Burs Yenileme Formu” doldururlar ve yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bursun devamı bu değerlendirme sonucuna bağlıdır. Bu öğrencilere, yenileme formu doldurma ve değerlendirme işlemi gerçekleşene kadar burs ödemesi yapılmaz.
 4. Burs bütçesini oluşturan kalemlerde kalemlerin tutarlarında önemli bir değişiklik olduğu takdirde, akademik yıl içinde bursiyer sayısı ve burs tutarı yeniden düzenlenebilir.
 5. Geç başvurularda geriye dönük ödeme yapılmaz.
 6. Dernek burs bütçesi göz önüne alınarak belirlenen tutar dışında ödeme yapılmaz.
 7. Bursların düzenli ödenmesinden Dernek sorumludur.

BURSUN KESİLMESİ

Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluştuğu durumlarda, öğrencinin bursunun kesilmesi talebini Komite, gerekçesi ile Yönetim Kurulu’na iletir. Yönetim Kurulu’nun onayıyla burs kesme işlemi gerçekleştirilir ve Dernek tarafından öğrenciye bildirilir. Bu koşullar şunlardır:

 1. Başvuru sırasında gerçekdışı beyanda bulunduğunun anlaşılması
 2. Yeni öğrenim yılı için Burs Yenileme Formu doldurmamış olması
 3. Gelir düzeyinde bir artış olup burs ihtiyacının ortadan kalkması
 4. Dernekle ilişkilerini kopartmış olması veya kendisine ulaşılamaması
 5. Derneğin amacına, Cumhuriyetimizin değerlerine, Atatürk ilkelerine karşı bir hareket içinde bilinçli olarak yer alması.

İSTENEN EVRAKLAR

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 2. Fotoğraf (2 Adet)
 3. Öğrenim belgesi ve Not döküm çizelgesi (ara sınıflar için)

BURS BAŞVURU FORMU

http://www.dadalogludernegi.com/?Syf=5&Id=15341

Yukarıda ki adresten Başvuru Formu indirebilirsiniz.