DAFI Burs Programı Başvuruları

DAFI burs programı Türk üniversitelerinde lisans eğitimine devam eden, yüksek akademik başarı sahibi mülteci öğrencileri destekler.

 • Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, tüm dünyada yükseköğretime başlayan veya yükseköğrenimi sürdüren genç mültecilere yönelik Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi Fonu (DAFI) burs programını 1992 yılından beri her yıl finanse etmektedir.
 • DAFI bursu, yükseköğretim kurumlarında lisans veya dengi programlarda öğrenim görecek öğrencilere dört (4) yılı aşmamak üzere verilmektedir. Yüksek lisans programları için DAFI bursu verilmemektedir.
 • DAFI bursu üniversite harcını, öğrenim ve kitap masraflarını, geçim, ulaşım ve barınma yardımlarını kapsamaktadır.
 • Burs alan öğrenciler düzenli olarak sosyal ve denkler arası iletişim, topluluk ilişkileri ve beceri geliştirme etkinliklerine dâhil edilmektedirler. UNHCR ve proje ortağı, öğrencilerin esenliğini sağlamak ve akademik başarı kazanmalarını temin etmek için tüm öğrencilerle ve yükseköğretim kurumlarıyla yakın temas içinde hareket etmektedir.
 • DAFI burs programı, bulundukları iltica ülkesinde yükseköğretim koşullarını sağlayan, nitelikli ve akademik yönü güçlü, erkek ve kadın genç mültecilere destek sağlama amacını gütmektedir. DAFI burs programının amacı mensubu oldukları mülteci topluluğuna bilgi, beceri ve liderlik katkısında bulunmaları için genç erkek ve kadınları güçlendirmek ve barışçıl biçimde bir arada yaşamaya, sosyal uyuma ve yerinden edilme durumlarında ev sahibi toplumun kalkındırılmasına katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda burs sağlanan her bir öğrencinin yalnızca akademik ve mesleki hayatında değil, bireysel sorumluluk da alarak içinde bulunduğu mülteci topluluğuna ve yaşadığı topluma katkılarda bulunması, başta mülteci çocuk ve gençler olmak üzere mülteci diğer topluluk mensuplarına destek ve ilham olması beklenmektedir.

Başvuru Koşulları

Başvuru formunu dolduracak tüm adayların aşağıdaki kriterleri karşılamaları gerekmektedir:

 • Uluslarası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statü sahibi olmak ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen geçerli bir Kimlik Belgesine sahip olmak.
 • Öğrenime başlanacağı tarihte 28 yaşın üzerinde olmamak.
  • İstisnai durumlar aşağıda belirtilmiştir. İstisnai durumlar UNHCR ve proje ortağınca titizlikle incelenecektir:
   • Kendi ülkesinde lisans eğitimine ve kredi toplamaya başlamış olup ülkeden kaçışı sebebiyle eğitime ara vermek zorunda kalmış olmak.
   • İltica ülkesinde lisans eğitimine ve kredi toplamaya başlamış olup maddi sıkıntılar sebebiyle eğitime ara vermek zorunda kalmış olmak.
   • Özel ihtiyaç sahibi (örneğin, engelli) olmak ve özellikle bu yüzden yükseköğretim programlarına erişim konusunda sorunlar yaşamış olmak.
 • Kendi ülkesindeki veya Türkiye’deki (ya da başka bir ülkedeki) bir liseden diploma almış ve bu durumu belgelerin asıllarını ibraz ederek kanıtlayacak durumda olmak. Lütfen bu belgeler elinizde bulunmuyorsa, başvuru yapmadan önce UNHCR veya proje ortaklarından biriyle (SGDD-ASAM/İKGV vb.) iletişime geçip durumunuzu açıklayın ve belgelere sahip olmadığınızı başvuru formunda/niyet mektubunda da belirtin.
 • Lise eğitimini iyi bir not ortalamasıyla tamamlamış olmak.
 • Kayıt olunmak istenen üniversitenin, yükseköğretim kurumunun veya öğretim programının eğitim dilinde gereken dil yeterliğine sahip olmak.
 • Daha önce hiç burs almamış (Yükseköğrenim Bursu dışında) olmak ve değerlendirme aşamasındaki burs başvurularını yapılacak başvuruda UNHCR’ye bildirmek.
 • Eğitime devam edebilmek için maddi yardım ihtiyacı içerisinde olmak.
 • Mensubu olunan topluluğa, örneğin düzenli olarak gönüllü faaliyetlerle ya da toplum hizmeti etkinlikleriyle katkı sağlamak için güçlü bir motivasyona sahip olmak.
 • Başarılı olma güdüsüne sahip olmak, insanlarla kolay iletişim kurmak, genç mültecilere rol model olma isteği taşımak ve yeni öğrenme yöntemlerine açık ve meraklı olmak.
 • Hazırlık programları DAFI Burs Programı kapsamında değildir.
 • Suriye dışında bir ülkeden gelmiş olmak.

Son başvuru tarihi: 2 Kasım 2018.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak: ab-ilan.com