Değer Eğitim Vakfı Burs Başvuruları Başladı!

Bursların Dağıtılması

Burs verilmesi sürecinde bursiyer adaylar “Değer Eğitim Vakfı Bursiyer Belgesi”nidoldurur. Aday, belgede belirtilen evrakı tamamlar. Bursiyer adayların başvuruları Değer Eğitim Vakfı yöneticisi tarafından toplanır.

Yardım komisyonu, bir önceki yılın bilgileri ışığında gelen başvurular içinden yaptığı değerlendirme sonucunda bursa hak kazananların listesini Değer Eğitim Vakfı genel amaçlarını ve bu yönetmeliğe uygun olarak belirler.

Burslar ilke olarak bir akademik yıl için (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran – 9 ay) verilir.

Bursu 2. yıl devam edecek adayların, yeniden başvuru yapmaları gereklidir.

İhtiyaca binaen öğrenciler dışında ihtiyaçlı, mağdur, iş yapamaz, fakir, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılara da ihtiyaçlarını belgelemek şartıyla burs verilebilir.

Burs Alanların Kurumda Çalışması

Burs alan öğrencilerin, öğrenimleri süresince DEĞER EĞİTİM VAKFI veya bağlı kurum ve kuruluşlarında staj yapmaları, mezuniyet sonrasında bu kurumlarda çalışmaları konusunda seçim hakkı kurumda olmak şartıyla kendilerine öncelik verilir.

Bursiyer Tercih Nedenleri

DEĞER EĞİTİM VAKFI’nda burs verilecek bireylerde seçim hakkı kurumda olmak üzere tercih sırasında göz önünde bulundurulacak temel esaslar şunlardır:

 • Öğrencinin eğitim ve öğretimini sürdürmesine, kendisi ve ailesinin maddi durumunun yeterli olmaması ve/veya çok kısıtlı olması
 • Ayrıca başka özel kurum ve kuruluştan ya da kişiden, her ne isim altında olursa olsun eğitim-öğretim için mali yardım görenler burstan yararlanamazlar.
 • Devlete ait eğitim kurumlarında okuyanlara özel kurumlara göre öncelik verilir.
 • Bursiyerin, ülkemiz adına yararlı işler yapmış şehit, gazi ve benzerinin 1.dereceden akrabası olması
 • Üstün başarı için verilecek burslarda öğrenci veya ailesinin maddi durumuna bakılmaz.
 • Fakülte ve yüksekokula ilk başlayanlar için ÖSYM sonuç belgesinde bursiyer adayları arasında en yüksek puanı almış olması tercih edilir.
 • Ara sınıflarda olanların ise o sınıfa kadar ki ders ortalaması en yüksek olması tercih edilir.
 • Eğitim – öğretim yılı için mali desteğe diğer başvurulara oranla daha fazla ihtiyaç duyanlar tercih edilir.
 • Bursiyerin vatanına, milletine, bayrağına, inancına düşkün, gelenek ve göreneklerine duyarlı, temel insani değerler ve evrensel ahlak anlayışı konularında hassas, örnek insan idealine sahip olması,
 • Bursiyerin; öğrenme ve kişisel gelişim anlamında aktif olması,
 • Bursiyerin yeni bir buluş, araştırma ve benzeri uğraş içinde olmaları,
 • Değer Eğitim Vakfı yardım komisyonunca belirlenecek diğer nedenler tercih sebebidir.
 • Öğrenciler dışındaki bursiyerlerin; gerçekten yardıma muhtaç olan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı olmaları ve bu durumlarının resmi bir belge ve kişisel yazılı başvuruları ile belirlenmesi gereklidir.
 • Referans mektubu olan bursiyerlere öncelik verilir.

Başvuru 

 • Burs başvurularının tamamı Değer Eğitim Vakfı Yöneticisi tarafından alınır.
 • Gerekli hazırlıklarla ilgili başvurular, ilgili komisyona sunulur.
 • Burs başvuruları için Ek 1’de yer alan “Değer Eğitim Vakfı Bursiyer Belgesi” bursiyer adayı tarafından doldurulur. Burada yer alan belgeler bursiyer adayı tarafından tamamlanır.

Burs ve Yardımların Ödenmesi

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bursiyer listesinde burs almaya hak kazananlara Yönetim Kurulu tarafından belirlenen burs miktarı; aylık ödeme olarak (her ay için takip eden ayın 1-5’i arasında) bursiyerin hesap numarasına yatırılır.        

Burs ve Yardımların Kesilmesi

 • Burs alanın; bildirdiği bilgi ve belgelerde yanlış ve yanıltmaların olması,
 • Bursiyerin çeşitli sebeplerle okulundan uzaklaştırılması,
 • Bursiyerin mali desteğe ihtiyacı olmadığının tespit edilmesi,
 • Bursiyer öğrencinin okuluna devam etmemesi, disiplinsizlik göstermesi, başarısızlığı ve benzeri yasal durumların oluşması,
 • Bursiyerin neden ne olursa olsun öğrencilik ve genel ahlak standartları ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar içinde olması gibi etkenler bursun kesilmesine sebep olur.
 • Değer Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun bu ve benzeri nedenlerle bursu iptal etmesi

YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik DEĞER EĞİTİM VAKFI’nın Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalandığında yürürlüğe girer. Yönetmeliğin uygulanmasından ilgili yardım komisyonu sorumludur.

Yönetim Kurulu’nun kararıyla yönetmelikte değişiklik yapılabilir.

AÇIKLAMA

 1. Dilekçe öğrenci tarafından kendi el yazısıyla yazılacak olup burs başvurusu ile ilgili tüm bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır. (Maddi durum, kardeş sayısı, kardeşlerin öğrencilik durumları, aile ile ilgili diğer bilgiler vs.)
 2. Referans mektubu, öğrencinin akrabaları dışında öğrenciyi tanıyan biri tarafından yazılmalıdır.
 3. İkametgâh, muhtarlık yahut alınabilecek diğer kurumlardan olmalıdır.
 4. Sabıka kaydı Cumhuriyet savcılığından alınmış olmalıdır.
 5. Öğrenci belgesi güncel olmalıdır.
 6. Transkript yeni kayıt olanlar haricinde, hazırlık sınıfını bitirmiş olanlar da dahil olmak üzere öğrencilerden istenmektedir.
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi önlü arkalı olmalı, T.C. nosu içermeli ve 15 yaşından itibaren resimli olmalıdır.

* Varsa Değer Eğitim Vakfı yahut bağlı işletmelerinde çalışan yakınların isimleri belirtilmelidir.

* Bunlar dışında eklemek istediğiniz diğer bilgileri de dilekçede belirtebilirsiniz.

* Burs Bilgileri kısmı boş bırakılacaktır.

* Forma mutlaka fotoğraf eklenmelidir.

* Eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

guest
4 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mustafa Altan
Mustafa Altan
21 gün önce

Burs mu veriyorsunuz yoksa işkence mi ediyorsunuz?

Gamze Sayın
Gamze Sayın
29 gün önce

Bursun kimlere çıkacağı şimdiden belli resmen kişiye özel başvuru açmışlar

nazım hikmet
nazım hikmet
1 ay önce

Bunlar nasıl istekler kimse başvurmasın diye mi yaptınız bunu.

Gizem DÜNKİ
Gizem DÜNKİ
1 ay önce

Zormuş. Gerçi, insanları kandırarak çok güzel de kazanılır. Çünkü ahlak ve insani değerler gibi, gözle görülmeyen şeyler de var, onları savunmak, yeterli olacaktır. İnanç da yoruma açık, ateizm de bir inançtır ancak ateistleri kabul edeceklerini sanmam, bence dinine diyin de, insanlar aldanmasın.

Last edited 1 ay önce by Gizem DÜNKİ
Close
Menu