Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) Burs Başvurusu

deloitte-vakfi-devak-bursuDeloitte Eğitim Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilecektir.

Deloitte Eğitim Vakfı Türkiye’de lisans eğitimi gören öğrencilere burs vermektedir.

ŞARTLAR

 • LYS sınavında her yıl belirlenen üniversite yerleştirme puanları düzeyinde başarı göstermiş olmak
 • DEVAK Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenen üniversitelerde öğrenim gören başarılı bir öğrenci olmak
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak
 • DEVAK tarafından belirlenen üniversitelerin lisans programlarını kazanmış ya da belirlenen üniversitelere devam ediyor olmak
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak; başka yerden maaş ve ücretin yanı sıra üniversitelerce ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde özel kuruluşlardan burs almamak (2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından burs alınması durumunda DEVAK tarafından belirlenen burs tutarının yarısı ödenir)
 • Lisans için, DEVAK tarafından yıllık olarak belirlenecek olan LYS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 ya da muadili olan not ortalamasının üzerinde başarı göstermek

BURS VERİLEN ÜNİVERSİTELER

 • BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 • GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
 • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ
 • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • SABANCI ÜNİVERSİTESİ

BÖLÜM DAĞILIMI

 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
 • İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
 • İŞLETME (İngilizce)
 • İKTİSAT (İngilizce)

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru dilekçesi ve fotoğraflı “Burs İstek Formu”
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aile Nüfus Kağıt Belgesi/Vukuatlı Nüfus Kağıt Örneği
 • Lise diploması Fotokopisi
 • Aile çalışanlarının maaş bordrosu
 • Emekli ebeveynlerin emeklilik cüzdanı fotokopisi
 • Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SGK, BAĞ-KUR, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge
 • Adli sicil kaydı
 • Öğrenci kardeş var ise öğrenci belgesi
 • Bursiyer adayının
 • Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi
 • Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi
 • Konut Kredisi kullanıldı
 • Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi
 • Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti
 • Anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor
 • Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları

BAŞVURU VE SEÇİM SÜRECİ

 • Burs başvuru koşulları her yıl, LYS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra DEVAK internet sitesinde yayınlanır; kontenjan ayrılan öğretim kurumlarında da burs ofisleri aracılığıyla öğrencilere duyurulur.
 • Adaylar, başvurularını DEVAK Burs Başvuru Formu ve istenen belgeler ile öğrenim gördükleri, kontenjan ayrılmış üniversiteler aracılığı ile yaparlar.
 • Kontenjan ayrılan üniversitelerce oluşturulan Burs Komisyonları, DEVAK tarafından her yıl belirlenerek kendilerine bildirilen bursiyer kontenjanının 2 katı bursiyer adayını, adaylarla ön görüşme yaparak belirler ve aday değerlendirme bilgilerini DEVAK’a iletirler.
 • Burs verilecek öğrenciler, üniversitelerce belirlenen adaylar arasından DEVAK Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya Vakıf Yönetiminden oluşan DEVAK Burs Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek belirlenir.
 • Sonuçlar, adaylara DEVAK Burs Komitesi mülakatı sonrasında bildirilir.
 • DEVAK bursları 9 ay boyunca devam eder.
 • Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı bulundukları akademik programının normal süresinin kalan kısmı süresince hak sahibi olurlar. Bursiyerlerin bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sağlamalarına ilişkin değerlendirme DEVAK tarafından her dönem sonunda, üniversitelerden istenen döneme ilişkin transkriptler üzerinden yapılır.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Burs başvuruları, bursiyer adaylarının okullarının burs ofislerinden burs başvuru formunu alıp başvurmaları ile gerçekleşmektedir.

1 Comments

 • O sınavın adı LYS değil gençler.

Comments are closed.