Denge Hukukçular Derneği Bursu

denge-hukukcular-dernegi-bursuDenge Hukukçular Derneği, Hukuk fakültesi öğrencilerine burs vermektedir.

Denge Hukukçular Derneği, başta avukatlar olmak üzere tüm hukukçuları hedef kitle olarak belirlemiş ve hukukçuların ortak idealleri için çalışmayı şiar edinmiştir.

Ayrıca Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada hukuk devleti ilkesinin devlet yönetimine hakim olması ve hukukun üstünlüğünün hakim olması için gereken gayreti göstermek azmindedir.

Dernek tarafından Hukuk Fakültesi Öğrencilerine burs verilmektedir. Başvurular Ağustos ayında, mülakatlar ise Eylül ayı içinde yapılmaktadır.

ÖĞRENCİ BURS BAŞVURU VE İLETİŞİM FORMU