Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği DEÜDER Bursu

Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği (DEÜDER) hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla maddi gereksinimi olan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine burs verilecektir.

Başvuru koşulları:

 • Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans eğitimi görmek,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi değteseğe ihtiyaç duymak,
 • Yeni kayıtlar için fakülte ve ya yüksek okula giriş puanı açısından önde olmak,
 • not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olmak ve en fazla 2 dersten başarısız  olmak,

Diğer şartlar:

 • Burs alan öğrenciler burs aldıkları süre boyunca DEUDER’in en az 3 etkinliğine katılmak zorundadır.
 • Burs alan öğrenciler burs aldıkları süre boyunca her her dönem sonunda transkriptleri en geç bir ay içinde kuruma getirmelidir.

Burs Başvuruları:      2015-2016 öğrenim dönemi için başvuru tarihi: 15 Eylül – 15 Ekim’dir.

Burs Ödemeleri:         2015-2016 öğrenim dönemi için 150TL (9 ay) olarak belirlenmiş olup ilk burs ödemesi kasım ayında 2 aylık ödeme ile başlayacak, Haziran ayında dönemin son ödemesi yapılacaktır.

Başvurular internet üzerinden ve ya elden teslim edilebilmektedir.

İnternetten başvuru için başvuru formu doldurulacak  ve gerekli belgeler internet ortamında taratılarak yüklenecektir.

Gerekli belgeler:

 • Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt  örneği ( Bütün aile bireylerini gösterir belge)
 • İkametgah belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet veskalık resim,
 • E- devletten alınacak adli sicil kaydı dökümü
 • Aile bireylerinn gelir durumunu gösterir belge

Adaylar elden ve ya direkt başvuru formuyla birlikte bu belgeleri iletmelidirler. Yüzyüze görüşmeye çağırılacak adaylar belgelerin asıllarını yanlarında getirmelidir.

Burs başvuru formu için tıklayınız.