Diyarbakır Vakfı (DİTAV) Burs Başvurusu

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) burs başvurusu başladı.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNERGESİ

YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN DİYARBAKIR’LI, BAŞARILI VE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE, ÖĞRENİM BURSUNUN HANGİ ŞARTLARDA VERİLECEĞİNİ VEYA KESİLECEĞİNİ BELİRLEYEN ESASLAR BU YÖNERGELİKTE GÖSTERİLMİŞTİR:

MADDE 1.) Öğrenim dallarına göre yıllık burs tahsis ve kontenjanını, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Yönetim ve Şube Yönetim Kurulları belirler.

 

MADDE 2.) Burstan yararlanmak isteyen öğrencinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olması ,ailesinin Diyarbakır’da ikamet etmesi veya Diyarbakır’da bir eğitim öğretim kurumunda okumuş olması koşuluyla, Ditav Başkanlığına hitaben dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle başvuruda bulunur.

 

 1. Öğrenim belgesi,
 2. İkamet belgesi, (Başvurduğu şubenin bulunduğu ile ait)
 3. Aile nüfus kayıt örneği,
 4. Sabıka kaydı belgesi,
 5. Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Aile reisinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Aile reisinin ikamet belgesi
 8. İki adet fotoğraf,
 9. Okuyan kardeşler için öğrenim belgesi,
 10. Aile reisinin maaş bordrosu veya gelir belgesi,
 11. Aile reisinin ikamet ettiği evin kira kontratı veya tapusunun örneği.ilgili öğrenim kurumundan sorulur. Ayrıca öğrenci bir üst sınıfa geçtiğine dair sınıf geçme belgesini (İlgili bölümce imza ve kaşeli olmak şartıyla) getirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 4.) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin burs başvurusunda bulunabilmeleri için yüksek öğrenimleri sırasında sınıfta kalmamış olması gerekmektedir.

 

MADDE 5.) Ödemeler her ayın ilk haftası öğrencilerin Vakıf şubemize bildirdikleri hesaplarına yatırılmaktadır.

 

MADDE 6.) Burs alan öğrenci, gerektiğinde kendisine ulaşmak için, adres ve telefonunu, burs aldığı sürece vakıf sekreterliğine bildirmek zorundadır.

 

MADDE 7.) Her öğrenciye bir eğitim yılında aylık olarak öğrenim dönemi itibariyle en fazla dokuz ay süreyle burs verilir.

 

 1. 2 yıllık yüksek öğrenim kurumlarında okuyanlara 18 ay
 2. 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarında okuyanlara 36 ay,
 3. 5 yıllık yüksek öğrenim kurumlarında okuyanlara 45 ay,
 4. 6 yıllık yüksek öğrenim kurumlarında okuyanlara 54 ay, süreyle yükseköğrenim bursu verilir.

 

Yüksek öğrenimden sonra mastır ve doktora yapacak olan öğrencilerin tespiti, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu konuda Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekirse, bir bilimsel komisyon teşkil eder.

 

MADDE 8.) Bursun verilmesinde öğrenci ailesinin ikamet ettiği yer dışında yüksek öğrenim kurumlarını kazanan veya halen bu kurumlarda okumakta olan öğrencilere öncelik tanınır.

 

Burstan yararlanacak öğrencilerin sayısından daha fazla sayıda öncelik hakkına haiz olanlar bulunduğu takdirde, öğrenci ailesinin gelir durumuna bakılır ve gelir seviyesi en düşük olan öğrenciye öncelik tanınır.

 

MADDE 9.) Burstan yararlanan öğrencilerin durumları öğrenim gördükleri yüksek okul nezdinde izlenir. Vakıfça talep edilmesi halinde sınav sonuçları, dönem sonu karneleri ve başarı durumunu gösteren diğer bilgi ve belgeler öğrenci velisi tarafından en geç 10 gün içinde vakfa tevdi edilir.

 

MADDE 10.) Vakıf, burstan yararlanacak öğrenciden bu esaslarda yer alan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu bilgi ve belgelerin verilmemesi, öngörülen sürelerde teslim edilmemesi veya yanlış bilgilere dayanması halinde, vakıf burs vermeyeceği gibi verilen bursu derhal kesebilir.

 

BURSUN KESİLMESİNİ GEREKTİRECEK DURUMLAR

MADDE 11.)

 1. Her öğrenim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde bir üst sınıfa geçtiğine dair öğrenim belgesi veya transkript getirmeyenler,
 2. Burs almış olduğu yıl içinde sınıfta kalanlar,
 3. Muhtaç olmadığı hususunun ortaya çıkması,
 4. Burs alan öğrencinin yasa dışı örgütlere üye olduğunun veya anarşi ve terör olaylarına karıştığının resmi belgelerle kanıtlanması,
 5. Herhangi bir sebeple öğrencilik hakkının sona ermesi,
 6. İlgili ayda bursunun alınmaması ( o aya ait bursu ödenmez ),
 7. İki ay üst üste bursun alınmaması ( burs tümüyle kesilir ),
 8. Yılın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında burs ödenmez,
 9. Ditav Genel Merkez veya bir başka şubeden burs aldığı tespit edilenler.
 10. Vakıf gerektiği takdirde burs alan öğrencinin belge ve diğer durumlarını araştırır. Böyle bir araştırma sonucunda öğrencinin verdiği belgelerde aykırı bir durum saptandığı takdirde burs, Yönetim Kurulu kararı ile kesilir. Ve durum öğrenciye bildirilir.

 

MADDE 12.) İş bu Yönergenin uygulanmasında Ditav Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu esaslarda yer almayan hususların ve doğacak tereddütlerin giderilmesinde Genel Yönetim Kurulu yetkili olup, kararları da bağlayıcıdır.

2023 / 2024 eğitim öğretim yılı için DİTAV’a burs taleplerinizi yapabilirsiniz.

Bilgi için tel: 0533 353 80 86

Başvuru formu için tıklayınız.