Davet Ve Kardeşlik Vakfı Burs Başvurusu

Kimler Başvurabilir?

Davet ve Kardeşlik Vakfı Öğrenci Bursu; devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir. Burs başvuruları internet ortamında doldurulacak başvuru formu üzerinden bireysel yapılacaktır.

Başvuru Şartları

 1. Adli sicilin temiz olması
 2. Özel ya da resmi bir kurumda çalışmıyor olmak
 3. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması

Burs Başvuru Süreci

2 – 11 Eylül 2020 Saat 23,59’a kadar online başvurular alınacaktır.

12 – 26 Eylül 2020 ön başvuruların değerlendirilmesi

27 Eylül 2020 pazartesi günü burs komisyonun yaptığı değerlendirmeler neticesinde, 28.09.2020 salı günü öğrencilere e-posta yoluyla olumlu veya olumsuz olarak dönüş yapılacaktır.

Online başvuru formunun doldurulması

Burs almaya hak kazanan öğrencilerden belge temini (Belgeler bireysel olarak online ortamda gönderilecektir. Bir kişinin birden fazla kişinin belgesini göndermesi halinde gönderilen belgeler geçersiz sayılacaktır.)

Burs Kazanan Öğrencilerden Talep Edilen Belgeler (Dijital Olarak Gönderilecektir)

 1. Öğrenci belgesi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Transkript (ara sınıflar için)
 4. IBAN numarası (Vakıf Katılım Bankasından alınacaktır.)
 5. Adli sicil belgesi

Verilen Bursun Kesilme Durumları

 1. Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
 2. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,
 3. Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında gayriahlaki bir davranışının tespit edilmesi,
 4. Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,
 5. Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,
 6. Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması.

Not:Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması ile burs verilmeye başlanacaktır. (Her üniversite özerk davrandığı için sadece yüz yüze eğitimin başladığı üniversite öğrencilerinin burs kazananlarına bursları verilecektir. Bilginize sunarız.)

2020 Burs Başvuru Formu