Düzce Üniversitesi Bursları

duzce-universitesi-bursDüzce Üniversitesi öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burs ve kredilerin yanında vakıf, dernek, özel sektör ve diğer kurumlardan da burs alabilir. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı başladıktan sonra Düzce Üniversitesi’nin internet sitesindeki duyuruları takip ederek burslardan haberdar olabilir. Ayrıca üniversitenin vereceği burslara fakültenin öğrenci işleri panolarından veya burs ofislerinden takip edebilirler. Burs almak için uygun durumda olan öğrenciler başvurularını internet üzerinden veya öğrenci işlerinden yapabilecekler.

ÖĞRENCİLERİMİZE YEMEK BURSU DESTEĞİ 

Ekonomik durumları yetersiz olan Üniversitemiz öğrencilerine Yemek Bursu Yönergesi kapsamında 1 (bir) eğitim-öğretim yılı için ücretsiz yemek bursu verilmektedir. Yemek bursu için Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına belirli oranda kontenjanlar ayrılmaktadır. 

Başvuru Tarihleri : İlgili eğitim-öğretim süresi içerisinde ilan edilen tarihler arasında yapılmaktadır.

Başvuru Yeri        : Kayıtlı bulunduğunuz Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimleri

 

 AÇIKLAMALAR:Öğrencilerin Başvuru Formuna Eklemesi Gereken Belgeler

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
 • Ailenin Gelirini Gösterir Belge / Maaş Bordrosu
 • Yüksek Öğrenim Gören Kardeş Varsa Öğrenim Belgesi
 • Özür Durum Belgesi ( Özür Durumu Olan Öğrenciler )
 • Şehit Yakınlık Derecesini Gösterir Belge ( Şehit Yakını Olan Öğrenciler )

Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler

 • Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,
 • Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
 • Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler.Yukarıdaki şartları sağlayan doğrudan yemek bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler; ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın belgeleri ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvuru yapmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilecektir.

  Yemek bursu alamayacak öğrenciler

 • Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
 • Devlet ve Üniversite burslusu olmayan yabancı uyruklu öğrencilere,
 • Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine,
 • Uyarma dışında disiplin cezası bulunan öğrencilere,
 • Bu yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere.

Ayrıca Düzce’de burs veren yerler için tıklayınız.

Düzce Üniversitesi İletişim Bilgileri

Adres: Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 DÜZCE
Telefon: 0380 542 11 00 – 0380 542 11 11
Web: www.duzce.edu.tr