Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) Burs Başvurusu

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı olarak öncelikli görevlerimiz arasında öğrencilere maddi manevi destek sağlayarak öğrenim hayatlarını bir parça kolaylaştırabilmek bulunmakla birlikte, eğitilmiş insan gücüne yapabildiğimiz destek ile ülkemizin gelişimine katkıda bulunabileceğimizi düşünmekteyiz.

Vakfımız, Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan, Odamız öncülüğünde kurulmuş bulunan Organize Sanayi Bölgelerinden ve sanayicimizden aldığı güç ve destekle, bölge sanayisinin gelişmesi ve bölge insanlarımızın sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili her konuda katkı vermeye gayret etmektedir.

Burslar, her yılın Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay boyunca verilmektedir. Burslar, öğrencilerin kendi adlarına açılmış banka hesaplarına yatırılır. Bursiyer lise öğrencilerine aylık 100 TL, üniversite öğrencilerine aylık 200 TL ödeme yapılmaktadır.

Burstan Yararlanabilmek İçin Başvuru Kriterleri
 
1.    T.C vatandaşı olmak,
2.    Bekar olmak,
3.    Başarılı bir öğrenci olmak,
4.    Maddi desteğe ihtiyacı olmak,
5.    Ege Bölgesi teknik/endüstri meslek liselerinden ve üniversitelerinden birinde öğrenim görüyor olmak ( mühendislik fakültelerine öncelik tanınır )  ya da ailesinin Ege Bölgesi’nde ikamet ediyor olması,
6.    İzmir’li Şehit  ailelerinin çocukları (okul ve başka yerden burs durumu gözetilmez), 
7.    Bölgemizde meydana gelebilecek doğal afet, yangın, sel ve mücbir sebepten dolayı mağdur duruma düşmüş ailelerin çocukları,
8.    Açık öğretim öğrencisi olmamak,
9.    14-25 yaşları arasında olmak,
10.  Çağdaş, laik ve Atatürk’çü olmak.
Burs Başvurusunun Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
1.    Öğrencinin ekonomik olarak yardıma ihtiyaç duyması,
2.    Öğrencinin başarı durumu,
3.    Aile yapısı (medeni durum, çalışma hayatı, çocuk sayısı)
4.    Ailenin barınma imkanları,
5.    Ailenin sosyal güvence imkanları,
6.    Öğrencinin ya da ailesinin aldığı diğer destekler,
7.    Öğrencinin okuduğu bölümün ülke ihtiyaçları içindeki yeri ve zorluk derecesi.
Burs yardımı için başvuru, öğrenci tarafından şahsen EBSO Vakfı Burs Başvuru Formu’nun doldurulması ve Vakıf Genel Sekreterliği’ne teslim edilmesi ile yapılır.
BURS YÖNETMELİĞİ
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı İletişim Bilgileri
Tel : +90 232 455 29 69
Faks : +90 232 483 99 37
Mail vakif@ebsov.org.tr
Adres : Cumhuriyet Bulvarı No:63 İZMİR