EGET Vakfı Lise Bursları

NEDEN LİSE ÖĞRENCİLERİNE BURS SAĞLIYORUZ? 

2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla EGET Vakfı, eğitim görmekteyken maddi zorluklar yaşayan lise öğrencilerine burs sağlamaya başlamıştır. Ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamında olmakla birlikte, okullaşma oranının en düşük olduğu kademedir. EGET Vakfı bu burs aracılığıyla, eğitimlerine kesintisizce devam edebilmeleri ve yükseköğretime hazırlanabilmeleri için lise öğrencilerini desteklemeyi hedeflemektedir 

KİMLERE BURS SAĞLIYORUZ? 

  • EGET Vakfı Lise Bursları şu an için yalnızca Muğla ilinde örgün eğitime kayıtlı olan lise öğrencilerini kapsamaktadır. 
  • Şartlı Eğitim Yardımı hariç herhangi bir kurumdan burs almayan, not ortalaması en az 70 olan ve Muğla’da örgün eğitim sağlayan devlet liselerinde öğrenim gören öğrenciler EGET Vakfı Burslarından faydalanabilmektedir. 

BURS TUTARI VE SÜRESI 

Burs ödemeleri aylık olarak ve 9 ay boyunca yapılır. Burs miktarı 2022-2023 akademik yılı için 250 TL’dir. EGET Vakfı Lise Bursları geri ödemesizdir 

BURS ALAN ÖĞRENCİLERİMİZDEN NEDEN GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİNDE BULUNMALARINI BEKLİYORUZ? 

EGET Vakfı burslarından faydalanan öğrencilerimiz, her yıl üç gün boyunca bir sivil toplum kuruluşunda gönüllülük faaliyetinde bulunmak veya bir sosyal sorumluluk projesinde görev almakla yükümlüdür. Çünkü, öğrencilerimizin, topluma yararları bireyler olarak yaşama atılmadan önce, karşılık beklemeksizin insani amaçlar doğrultusunda gönülden çalışma deneyimini edinmesini ve bu deneyimi yaşam boyu sürdürmesini diliyoruz. İyi, güzel ve doğru bir amaç için gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan gençlerimizin, bu deneyimler sonunda toplumsal fayda üretme istek ve motivasyonlarının güçleneceğine inanıyoruz. 

EGET VAKFI LİSE BURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR? 

EGET Vakfı Lise Burslarına başvuru şartlarından bazıları aşağıdadır: 

  • Hazırlık okumadan 9. sınıfa yeni başlayacak öğrenciler ile hazırlık sınıfına yeni başlayacak öğrenciler için 70 ve üzeri İlköğretim Başarı Puanına sahip olmak. 
  • Ara sınıf öğrencileri için 70 ve üstü Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalamasına sahip olmak. 
  • Açık liselerde öğrenim görenler; Şartlı Eğitim Yardımı alanlar hariç başka bir özel ya da resmi kurum ve kuruluştan burs alanlar; veli veya vasinin imzasını taşıyan ve öğrencinin burs almasına onay veren Veli/Vasi İzin Belgesini doldurarak sisteme yüklemeyenler EGET Vakfı Lise Burslarından faydalanamazlar. 

Burs Yönetmelikleri ve Detaylar