EMDATE Dinamik Tıp Eğitimi Gönüllüleri Platformu Bursu

EMDATE – DİNAMİK TIP EĞİTİMİ GÖNÜLLÜLERİ Platformunun oluşturduğu TIP öğrencileri için burs başvuru formudur.

BURSLAR SADECE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE İLETİLECEKTİR.
Başvuru şartları:
Başvurmak için T.C. Vatandaşı olmak şarttır. Devlet Tıp Fakültelerinde halihazırda okuyor olmak gereklidir. Yurtdışı veya Vakıf Tıp Fakültelerinde burslu ya da paralı okuyanlar bu burs programına başvuramaz.
Burs miktarı Ekim 2023-Haziran 2023 arasında 9 ay boyunca aylık 1500 tl. olarak öngörülmüştür.
Burslar, bağışçılarla bursiyerler arasında karşılıklı güven ilişkisine dayanmaktadır ve gönüllülük esasıyladır. Bu nedenle bağışçılar herhangi bir sebeple verdikleri bursu kesebilir ya da miktarını artırabilir.

Değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan bursiyerle bağışçılar eşleştirilecek ve süreç bursiyer-bağışçı arasında devam edecektir. Platformumuzun sonrasına ait bir sorumluluğu yoktur.

Anne baba kaybı olan veya depremde aile evi yıkılan başvurular öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 
Başvuru tarihi 18 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında olup kazananlar 10 Ekim’de sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.