Eskişehir Ticaret Borsası Burs Başvurusu

T.C. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI’NIN 2022 YILI’NDA YÜKSEKÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERE VERECEĞİ KARŞILIKSIZ EĞİTİM BURSU BAŞVURU ŞARTLARIDIR.


I- BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Maddi desteğe ihtiyacı olmak, (Belgesi İstenecektir)
 2. Eskişehir’deki üniversitelerde öğrenim görenlere öncelik verilecektir,
 3. Öncelikle Eskişehir’deki liselerden mezun olmak,
 4. Üniversite sınavını bu yıl kazanmış olmak ya da üniversite öğrenimini sınıfta kalmadan devam ettiren ara sınıf üniversite öğrencisi olmak, yüksek lisans öğrencisi olmak,
 5. 2021 ÖSYM’de kazandığı bölüm için sıralamada;
  SAYISAL : ilk 300.000’nde
  EŞİT AĞIRLIK : ilk 200.000’nde
  SÖZEL : ilk 200.000’nde
  DİL : ilk 300.000’nde yer almış olmak,
 6. Şehit ve gazi çocuklarına öncelik tanınacaktır.
 7. Bursiyer adaylarının nihai değerlendirmesi, belirlenmesi ve onayı T.C. Eskişehir Ticaret Borsası’nın Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından sonuçlandırılacaktır.
 8. Mezun olduğu lise veya dengi okul dikkate alınacaktır.
  NOT: Burslu üniversite kazanmış öğrenciler ile Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bursa başvuramaz. Sehven burs verilmiş olsa dahi gecikme faiziyle geri alınır. Başvuru şartlarına uymayan, zamanında yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  II- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:
  1- Başvuru Formu (Muhasebe servisinden temin edilecektir.),
  2- ÖSYM Sonuç Belgesi Fotokopisi,
  3- Ara Sınıf Öğrencisi ise; bir öndeki yıla ait Transkript,
  4- Bir adet fotoğraf (Forma yapıştırılacaktır.),
  5- Kayıt olduğu ve öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan öğrenim belgesi,

  III- BURS ALMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:
  1- Kimlik Fotokopisi,
  2- İkametgâh Belgesi,
  3- Anne ve/veya babanın AĞUSTOS-2022 Ayı maaş bordrosu, emekli iseler; maaş almakta
  oldukları banka şubesinden AĞUSTOS-2022 ayına ait maaşını gösterir bildirgeyi getireceklerdir.
  (Anne ve/veya baba emekli olup, şu an başka bir işte çalışıyor ise, emeklilik maaş bildirgesi ile
  birlikte çalıştıkları işyerine ait maaş bildirgesini beraber getireceklerdir.)
  4- Anne ve/veya babası serbest meslek sahibi olanlar için Vergi Levhasının fotokopisi,
  5- Kira Kontratı Fotokopisi (Kirada oturanlar ve kira geliri olanlar için),
  6- Anne ve babası kanunen ayrı olanlar için Mahkeme Karar Sureti,
  7- Öğrencinin Adli Sicil Belgesi,
  8- Halk Bankası IBAN numarası.
  Son başvuru tarihi 14 EKİM 2022 CUMA günü olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular ile başvuru koşullarına uymayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  T.C. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI
  Borsa Cad. No: 21 Odunpazarı / Eskişehir
  Tel: 237 27 83 Faks: 237 94 50
  www.esktb.org.tr – eskisehirtb@gmail.com