Eskişehir Türk Ocağı Burs Başvurusu

BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

 1. Burs başvuruları 12-27 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Burs başvuru belgesi, dernek merkezinden temin edilebileceği gibi, aynı zamanda www.eskisehirturkocagi.org adresinden de indirilebilir.
 3. Başvurular e-posta yoluyla veya aşağıdaki adresimize elden yapılabilir. (eskisehir@turkocaklari.org.tr)

BURS ALMA KOŞULLARI

 1. Mühendislik, Mimarlık ve Havacılık Fakültelerinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerine Eskişehir’de bulunan bu burs verilecektir.
 2. Bu burs öncelikli olarak Ocak bünyesindeki Millî Mefkûre Mektebi’ne devam eden öğrencilere verilecektir.
 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı,
 4. Derslerde başarılı olma koşulu (Yeni kayıt yaptıranlar için: fakülte giriş puan sıralamasında önde olma; Ara sınıflar için en az 100 üzerinden 70 veya 4 üzerinden 2.75 not ortalaması gerekliliği) ve her yıl sonunda not çizelgesini Ocak’a beyan etme zorunluluğu.
 5. Maddi desteğe ihtiyaç duyulması (Adayın maddi desteğe ihtiyacı, gelir getiren bir işte çalışmaması, resmi veya özel bir kurumdan burs almaması gibi kriterlere göre belirlenir. Harç kredisi veya öğrenim kredisi alan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler.)

BURS BAŞVURUSUNDA REDDEDİLECEK KOŞULLAR

 1. ESKİŞEHİR Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,
 2. Ciddi suç işlemiş, terör eylemlerine katılmış, tahripkar veya ayrılıkçı örgütler üyesi olmuş, izinsiz toplantılara ve gösteri yürüyüşlerine katılmış, kutsal değerlere hakaret etmiş vb. suçlardan mahkum olanlar,
 3. Eğitim kurumunda disiplin suçu işlemiş veya sınıfta kalmış olanlar,
 4. Ailesinden zaten Ocağımızdan burs alanlar, olarak belirlenmiştir.

BURSİYER SEÇİMİ:

Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilen adaylar e-posta veya kısa mesaj yoluyla mülakata çağrılır.

BURS ÖDEMESİ:

Burs verilen adaylara en geç bir ay içinde ödeme yapılır. Burs ödemeleri eğitim-öğretim döneminin Ekim ve Mayıs ayları arasında, toplam sekiz ay boyunca “nakden” ve “aylık” olarak yapılır. Burs, öğrencinin her başarılı dönem sonunda almasına olanak tanınır.

EK OLARAK, bursiyerin;

 1. Türk Ocağı etkinliklerine mazeretsiz katılmaması,
 2. Yanıltıcı bilgi verdiğinin tespit edilmesi,
 3. Akademik başarısının düşmesi, başarısız olması veya not ortalamasının asgari seviyenin altına düşmesi,
 4. Burs başvuru koşullarını sağlayan herhangi bir durumun ortaya çıkması,
 5. Eğitimine herhangi bir nedenle ara vermesi,
 6. Kaydını askıya alması durumunda bursu sona erer.

Ocak Yönetim Kurulu, burs fonunda yetersizlik gibi sebeplerden ötürü her zaman bursları kısmen veya tamamen kesme yetkisine sahiptir.

Bu burslar karşılıksızdır; ancak, imkanlar müsait olduğunda bursiyerin kendi gibi bursa ihtiyacı olan diğer öğrencilere destek olmak amacıyla Eskişehir Türk Ocağı aracılığıyla burs verme sorumluluğunu kabul edebilir.

 

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments