Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Bursları

osmangazi-universitesi-ESOGU-bursuMaddi durumu kısıtlı öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği kontenjan dahilinde karşılıksız burs imkanı sağlanmaktadır.

 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TARAFINDAN MADDİ DURUMU YETERSİZ ÖĞRENCİLERE VERİLEN KARŞILIKSIZ BURSTAN YARARLANMA ESASLARI

(06.05.2015 gün ve 13/01 sayılı Senato Kararı)

1) Öğrencinin başka bir kurumdan burs almıyor olması gerekmektedir.

2) İkinci ve daha üst sınıfta bulunan öğrencinin burs alabilmesi için, maddi durumunun yetersiz (muhtaç) olmasının yanında, önceki yıldan başarısız dersi bulunmaması ve genel not ortalamasının kredili sistemde en az 2.00, Tıp Fakültesi için en az 60 olması gerekmektedir.

3) Karşılıksız burs ödemesi Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca yapılacaktır. Burs ödemesi normal öğrenim süresince devam edecek olup, öğrencinin devamsız, akademik izinli olma ve disiplin cezası alması durumunda hemen, 3. maddede belirtilen genel not ortalamasını tutturamaması halinde takip eden öğretim yılından itibaren kesilecektir.

4) Öğrenciler ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerinden öğretim yılı başında alacakları Başvuru Formunu doldurup kendilerine bildirilen tarihe kadar birimlerine teslim edeceklerdir.

Burs(lar) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Burs-Katkı Kredisi Nakli/Burs-Kredi Kesilme Nedenleri hakkında açıklamalar için tıklayınız.