Emirdağlılar Vakfı (EVAK) Burs Başvurusu

Emirdağlılar Vakfı (EVAK), Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan,Emirdağlı üniversite öğrencilerine EVAK Eğitim Bursu vermektedir.

Emirdağlılar Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, anne veya babasından en az birinin Emirdağ nüfusuna kayıtlı olan üniversite öğrencilerinden burs başvurusu almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • TC. vatandaşı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Baba veya Anne Emirdağ nüfusuna kayıtlı olmak
 • Devlet Üniversitesine ait fakülte öğrencisi olmak
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Aynı aileden EVAK bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler

başvuru yapamaz.

EKLENECEK BELGELER

EVAK internet sayfasından doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak “EVAK Burs Başvuru Formu”na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenecektir:

 • LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)
 • Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 • Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
 • Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)

Başvurular  15 Temmuz -15 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Burs Başvurusu Formu İçin TIKLAYINIZ