Eymir Kültür Vakfı Bursu

eymir-kultur-vakfi

Kuruluş Amacı

Eymir Kültür Vakfı, İstanbul’daki ODTÜ’lüler tarafından 1986 yılında kurulmuştur.

Vakfın; genel eğitim, kültür sanat ve sosyal faaliyet amaçları yanında özel amacı; Türk toplumunun, dünyanın ileri toplumları arasında layık olduğu yeri almasında büyük görev üstlenecek insanların yetişmesine yardımcı olmaktır.

Bu amaçla; eğitim kültür, sanat, etkinlikleri düzenlemek, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunacak her seviyedeki öğrencilere maddi ve manevi katkılarda bulunmak, kültür, eğitim ve sanat merkezleri kurmak, her seviyede eğitim öğretim kurumları, araştırma ve geliştirme enstitüleri, sosyal ve spor tesis ve merkezleri vb. kurmak, ihtiyaç sahiplerine eğitim, sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmaktır.

Vakıf, gençlerin eğitim ve kültürlerine yardımcı olacak ve herhalde gelirlerinin en az yüzde seksenini (% 80) bu hizmetler için ayıracaktır.

Eymir Kültür Vakfı İletişim Bilgileri

AdresMeydan Sk Hayran Apt. No:4 D:23, Akatlar/İstanbul – Avrupa
Web: www.eymir.org.tr
Telefon: 0212-287 29 05-06