Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Bursu

gazi-universitesi-bursuGazi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından eğitimlerine maddi katkı sağlamak için Gazi Üniversitesi’nde okuyan lisans öğrencilerine burs vermektedir.

Burs Esasları

 • Dernek tarafından verilen burslar karşılıksızdır.
 • Bursiyer adaylarının Cumhuriyetimizin demokratik, özgür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmaları, Dernek burslarının ön koşuludur. Bu kriter Yönetim Kurulu ve Komisyon tarafından hassasiyetle araştırılır.
 • Burslar her öğrenim yılı içerisinde Ekim-Haziran dönemini kapsayacak şekilde dokuz ay boyunca ödenir. Her öğrenim döneminde verilecek bursların aylık miktarı Dernek Yönetimi tarafından belirlenir.
 • Bursiyerler Dernek etkinliklerine katılırlar ve yılda bir kez alanıyla ilgili ve kendi seçtiği bir konuda Yönetim Kurulu ve Komisyon’a sunum yaparlar.
 • Burs bütçesini oluşturan kalemlerde, kalemlerin tutarlarında önemli bir değişiklik olduğu takdirde, akademik yıl içinde bursiyer sayısı ve burs tutarı yeniden düzenlenebilir.
 • Geç başvurularda geriye dönük ödeme yapılmaz.
 • Bursların düzenli ödenmesinden Dernek sorumludur.

Dernek tarafından verilecek burslara aşağıdaki özellikleri taşıyanlar başvurabilirler

 • TC. Vatandaşı olanlar;
 • Gazi Üniversitesi’nde ilk üniversitesini okumakta olan örgün eğitimdeki lisans öğrencileri;
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olanlar, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmayanlar, bir kamu veya özel kuruluştan ücret almayanlar ile özel bir kurum veya kuruluştan burs almayanlar;
 • Üniversite birinci sınıf öğrencileri için 21 yaşından küçük olanlar;
 • Başvuru sırasında, bir önceki yılın tekrarını yapıyor olmayanlar, öğrenci affından dönmemiş olanlar;
 • Okul ve sınıfına göre normal çağda ve sene kaybetmemiş olanlar;
 • Hakkında savcılık soruşturması olmayanlar ile bir suça karışmamış olanlar veya disiplin cezası tamamen affedilenler;
 • Birinci sınıftan başvurularda liseden 100’lük sistemde en az 55. 5’lik sistemde en az 3 düzeyinde mezun olmuş olanlar;
 • Diğer şartları eşit olarak sağlayan adaylar arasında Gazi Üniversitesi’ni tercih sırası Bursiyerlik için üstünlük sağlar.