Gebze Teknik Üniversitesi Burs Başvurusu

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin burs bilgilerini toplayan, öğrencilerin burslarla ilgili işlemlerini yürüten, burs veren gerçek  veya tüzel kişilerle iletişim kuran, öğrencilerin burslarda belirtilen koşullara uyup uymadığını denetleyen ve burs sistemi üzerine öneriler hazırlayan bir birimdir.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARACILIĞIYLA BURS VEREN VAKIF/KURUM/KURULUŞLAR

2023-2024 GÜZ-BAHAR DÖNEMİ

-Lisanüstü Bursiyer İlanı-05.08.2023

TÜBİTAK 1001 Projesi Bursiyer İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi’nde yürütülen 120Z407 numaralı ve “Antiviral İlaç Öncü Maddesi Şikimik Asitin Artırılmış Üretimi için Pseudomonas putida’nın Metabolizma Mühendisliği”  başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde bursiyer olarak çalışmak üzere Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi alınacaktır.

İletişim Bilgileri:

Doç. Dr. Özlem Akkaya

Gebze Teknik Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

E-mail: ozlem@gtu.edu.tr

Tlf : +90(262) 605 2529

 

 Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi (GEP) 

Doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla Kurulumuz Başkanlığı tarafından “Uluslararası Araştırmacı Projeleri” başlatılmıştır.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi ile 16.12.2022 tarihli ve 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 53 üncü maddesinin (h), (ı), (i) ve (j) bentlerine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü üzerine Kurulumuz Başkanlığı tarafından belirlenen “Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar” ile, ilgili Usul ve Esaslar’ın 13 üncü maddesi uyarınca “Yurt Dışına Doktora Tezleri ile İlgili Araştırma Yapmak Üzere Gönderilecek Araştırma Görevlilerine Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.03.2023 tarihli toplantısında uygun bulunmuş olup ekte gönderilmektedir.

 

Bu bağlamda, 2023 yılında devlet üniversitelerinde “Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik” alanlarından birinde doktora eğitiminin tez aşamasında olan 100 araştırma görevlisine, mecrubi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın, aylık 20 bin TL burs ve 10 bin TL ulaşım desteği verilerek yurt dışında bir aydan üç aya kadar araştırma yapma imkânı sunulmaktadır.

Bu kapsamda;

• Başvuru yapmak isteyen araştırma görevlilerinin, 26 Nisan 2023 Çarşamba- 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00’ye kadar YÖKSİS üzerinden başvurularını yapmaları,

• Sistem üzerinden başvuruda bulunan araştırma görevlisinin sisteme yüklemiş olduğu evrakları (yurt içi danışman tarafından imzalanmış çalışma raporu ve kabul mektubu) ilgili üniversitenin değerlendirerek, gerekli şartları taşıdığına karar verilen başvuruları YÖKSİS üzerinden 15 Mayıs- 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında onaylaması,

• Üniversitenin onayladığı başvurular için alacağı senato kararını rektörlük üst yazısı ekinde 9 Haziran 2023 tarihine kadar Başkanlığımıza iletmesi,

• Üniversitelerin onay aşamasında görev alacak kişiyi YÖKSİS’te “YÖK GEP Desteği Üniversite Sorumlusu” olarak yetkilendirmeleri gerekmektedir.

Uluslararası Araştırmacı Projeleri Usul ve Esaslar için tıklayınız

Taahhütname için tıklayınız.

 

Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP)

Yükseköğretimi nitelik ve nicelik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun etkin ve etkili olarak planlamak ve yönetmek amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. Bu kapsamda, doktora eğitimini tamamlamış Araştırma Görevlileri ile Dr. Öğretim Üyelerinin dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla Kurulumuz tarafından
“Uluslararası Araştırmacı Projeleri” başlatılmıştır.

“Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına
İlişkin Usul ve Esaslar”ın 4 üncü maddesinin 2 nci niversitelerinde fıkrası uyarınca, devlet ü görevli 100 doktoralı Araştırma Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesine, aylık 20 bin TL burs ve 10 bin TL ulaşım desteği verilerek yurt dışında “Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik” alanlarından birinde 9 aya kadar araştırma yapma imkânı sunulması Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.03.2023 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda;
• Başvuru yapmak isteyen doktorasını tamamlamış Araştırma Görevlileri ile Dr. Öğretim Üyelerinin, 26 Nisan 2023 Çarşamba- 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00’ye kadar YÖKSİS üzerinden başvurularını
yapmaları,
• Sistem üzerinden başvuruda bulunan doktorasını tamamlamış Araştırma Görevlileri ile Dr. Öğretim
Üyelerinin sisteme yüklemiş oldukları evrakları (çalışma raporu ve kabul mektubu) ilgili üniversitenin değerlendirmesi, gerekli şartları taşıdığına karar verilen başvuruları YÖKSİS üzerinden 15 Mayıs- 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında onaylaması,
• Üniversitenin onayladığı başvurular için alacağı senato kararını rektörlük üst yazısı ekinde 9 Haziran 2023 tarihine kadar Başkanlığımıza iletmesi,
• Üniversitelerin onay aşamasında görev alacak kişiyi YÖKSİS’te “YÖK DOSAP Desteği Üniversite Sorumlusu” olarak yetkilendirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi: 26 Nisan- 12 Mayıs 2023 saat 17:00

Başvuru Şartları https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/uluslararasi-arastirmaci-projeleri-usul-ve-esaslar.pdf

 

– GTÜ 2022-2023 BURS BAŞVURUSU

 Başvuru Süresi: 20 Ocak – 30 Ocak 2023

Başvuru Formu: 

https://abl.gtu.edu.tr/ml/BursBasvuru/BursBasvuru/YeniBasvuru

Başvuru Şartları :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamak.

3- Ücretli bir işte çalışmamak ve KYK Bursu veya başka yerden burs almamak. (KYK kredisi almak başvuruya engel değildir)

4-Kayıtlı/Aktif öğrenci olmak

5- İşlemleri süresi içerisinde tamamlamış olmak

Gerekli Belgeler: (Sadece e-posta iletilen  adaylardan talep edilecektir).

Başvuruların ön değerlendirmesi sonucu, bursiyer adayı olan öğrencilerimizle e-posta ile iletişime geçilerek burs ödemesi öncesinde ‘gerekli evraklar’ istenecektir. Diğer başvuru sahiplerinin iletmesine gerek olmayacaktır.

 

-TÜRK PETROL VAKFI-DOKTORA BURS BAŞVURUSU

 Başvuru Süresi: 1 Aralık- 16 Aralık 2022

 Başvuru Adresi: bursbasvurusu@tpv.org.tr

e-posta adresine Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler* kısmında belirtilen belgeleri ve Başvuru Formu*nu ileterek başvurabilirsiniz.

Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler: Tıklayınız

Başvuru Formu:  https://drive.google.com/drive/folders/1UfGRzYbcRieDR4e770WDfbIZYMJ9sP4V

Bilgi için resmi hesap: https://twitter.com/TPVakfi 

Başvuru Şartları :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- İstanbul’daki Devlet üniversitelerinde öğrenim görmek (Gebze Teknik Üniversitesi için bu şart uygulanmamaktadır).

3- Ders dönemini bitirip tez dönemine geçmiş olmak.

4- Not ortalaması 3.00/4.00 ya da 75/100 üzeri olmak.

5- Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamak.

6- Ücretli bir işte çalışmamak ve KYK Bursu veya başka yerden burs almamak. (KYK kredisi almak başvuruya engel değildir)

 

-GTÜ YEMEK BURSU

Başvurusu incelenerek bursu onaylanan öğrencilerimizin bursları başlatılmıştır. 

Yemek bursu; 

Öğrencinin maddi gereksinim durumuna göre belirlenir.

Sadece T.C. vatandaşı olan ve lisans öğrenimindeki öğrencilerimizi kapsamaktadır.

Engelli öğrencilerimize koşulsuz öncelik verilmektedir.

Üniversitenin Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı işbirliği ile, üniversitenin öğrenci yemekhanesinde 1 (bir) adet öğle yemeğinin öğrenci kimlik kartına tanımlanmak suretiyle ücretsiz sağlandığı destektir.

Burs süresi 2022-2023 akademik dönem sonuna kadardır.

Aşağıda başvuru adresinde belirtilen 2022-2023 BURS BAŞVURU FORMU’nu çevrimiçi olarak doldurmak ve kaydetmek suretiyle başvurunuz alınmaktadır. (Gerekli durumda bilgilerinizi doğrulayan evraklar istenecektir).

Başvurular sonucunda yemek bursundan faydalanacak öğrencilerin e-posta adreslerine bilgi iletilecektir.

Başvuru Süresi: 18 Ekim-25 Ekim 2022

Başvuru Adresi: http://burslar.gtu.edu.tr/

 

-TÜRK PETROL VAKFI-YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURUSU

14 EKİM 2022 Tarihine kadar uzatılmıştır.

Başvuru Süresi: 26 Eylül-14 Ekim  2022

Ayrıntılı Bilgi için: Tıklayınız.

Resmi Twitter adresi: https://twitter.com/TPVakfi/status/1572686390332198913/photo/2

Başvuru Adresi: bursbasvurusu@tpv.org.tr    e-posta adresine istenişlen belgeleri ileterek başvuru yapabilirsiniz.

Üniversitemiz, ilgili bursun şartlarında yer alan İstanbul’da bir üniversite şartından muaftır, dikkate almayınız.

 

-KALE SERAMİK EĞİTİM SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI

Başvuru Süresi: 15 Eylül-10 Ekim  2022

Ayrıntılı Bilgi: https://www.ksvvakfi.org/burslar/basvuru/

Başvuru Adresi:https://www.ksvvakfi.org/

Burs Koşulları

  • T.C. Vatandaşı olmak.
  • Lisans öğrenimi gören ara sınıflar için; Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
  • Endüstri Meslek Lisesi ara sınıflar için; alttan dersi bulunmamak.
  • KSV tarafından belilenen okullarda eğitim görmek.
  • İhtiyaç sahibi olmak.

 

-TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI

Başvuru Süresi: 19 Eylül-9 Ekim  2022

Ayrıntılı Bilgi: https://microfon.co/ilan-temel-bilgiler?su=NQIXO09pQ9w=&sc=l5auF1–yVk=

Başvuru Adresi: https://microfon.co/ilan-temel-bilgiler?su=NQIXO09pQ9w=&sc=l5auF1–yVk=

Başvuru Koşulları

T.C. Vatandaşı olmak
Belirlenen devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu)
mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği,
elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat
mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin
1’inci, 2’inci ve 3’üncü sınıflarında lisans eğitimi alan kız öğrenci olmak
Maddi imkândan mahrum olmak
Başka kaynaklardan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan
alınan burs ve krediler hariç)
Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100
üzerinden not verilen üniversitelerde en az 70) olup bir üst sınıfa geçiş
hakkını kazanmış olmak (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla
başarısız dersi olanlar burs başvurusu yapamaz.)
Toplumsal değerlere uygun davranış sahibi olmak

 

-YÖK 100/2000 BURSU

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi YÖK 100/2000 Doktora Bursu Biyoteknoloji ve Fen Bilimleri Enstitiüsü mülakatları sonuçlanmış olup bilgi için skaradeniz@gtu.edu.tr adresinden Burslar Şubesi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

-İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI 

İstanbul Sanayi Odası Vakfı; başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan devlet üniversitelerinin mühendislik fakülteleri ile %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde örgün öğretimde kayıtlı olan öğrencilere burs desteği sağlamaktadır.

Başvuru Süresi: 1-30 Eylül 2022

Ayrıntılı Bilgi: https://www.isov.org.tr/%C4%B0SOV-Burslar%C4%B1

Başvuru Adresi: https://burs.isov.org.tr/auth/login

 
İSOV Burs Programına Dahil Bölümler
Bilgisayar MühendisliğiGemi ve Deniz Teknolojisi Müh.Metalurji Malzeme Müh.
Çevre  MühendisliğiGemi Makineleri İşletme MühendisliğiOtomotiv Mühendisliği
Deniz Ulaş. İşletme MühendisliğiGıda MühendisliğiPetrol ve Doğalgaz Müh.
Elektrik-Elektronik  Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiTekstil ve Moda Tasarımı
Elektrik  Mühendisliğiİşletme MühendisliğiTekstil Mühendisliği
Elektronik  MühendisliğiKimya MühendisliğiUçak Mühendisliği
Elektronik Haberleşme  Müh.Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiUzay Mühendisliği
Endüstri  MühendisliğiMaden MühendisliğiYapay Zeka Mühendisliği
Endüstri Ürünleri TasarımıMakine Mühendisliği
Enerji Sistemleri MühendisliğiMekatronik Mühendisliği