Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği (GEKDER) Bursu

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği olarak genelde üniversite eğitiminin eksiklerini kapatmak, üniversite öğrencilerinin akademik ve bireysel hayatlarını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek, özel olarak ise üniversite eğitimi ile akademi, meslek ve sanat dünyası arasındaki kopukluğu gidermek istiyoruz. Bu amaçlarla hem “Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okuılu” programını başlatıyor hem de eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince programa bağlı olarak Eğitim Bursu veriyoruz. 

“Geleceğin İş ve Akademi Dünyasına Hazırlık Okulu” Programımız üniversitedeki dersleri ve üniversite hayatını tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Eğitim Bursu almaya hak kazanan adaylarımız doğrudan bu programın bir parçası olacaklar ve bu programdaki derslerden ücretsiz faydalanacaklardır. 

Gençlik Eğitim ve Kültür Derneğinin; 2021-2022 eğitim döneminde İstanbul’da bulunan üniversitelerde hazırlık eğitimi alan veya lisans eğitimine yeni başlayan belirli sayıdaki öğrenciye lisans eğitimi boyunca senede 12 ay verilecek olan 500TL miktardaki Eğitim Bursuna ilişkin başvuru, değerlendirme ve kabul süreçleri ile bursun devamlılığı şartlarını kapsar. Özet olarak; 

  • 4 sene verilecektir.
  • Senenin her ayı verilecektir.
  • Miktarı 500 TL’dir.
  • Öğrenci, kayıtlı olduğu programda hazırlıkta ya da 1.sınıfsa ise verilecektir.

Aday öğrencilerin, 14.10.2021 – 29.10.2021 tarihleri arasında www.gekder.net adresinden başvuru yapması gerekmektedir.

Burs koşullarını sağlayan adaylar telefon ile aranarak, mülakat için davet edilecektir.

Mülakat sürecinde yönetim kurulu tarafından, adayın hem maddi koşulları detaylı olarak incelenecek hem de kişisel özellikleri ve burstan yararlanabilme potansiyeli değerlendirilecektir.

Programla ilgili detayları öğrenmek ve başvuru formuna ulaşmak için: www.gekder.net