Gemlik Ticaret Borsası Burs Başvurusu

Gemlik Ticaret Borsası her yıl 01 EYLÜL – 16 EKİM tarihleri arasında burs başvurularını açıyor.

Koşullar ve Gerekli Evraklar

a) T.C vatandaşı olmak.

b) Çalışkan ve Başarılı olmak.

c) Herhangi bir firma ve kuruluşta çalışmamak.

d) Lise ve Dengi mesleki teknik orta öğretim kurumlarından mezun olup yükseköğretim kurumlarına lisans eğitimi düzeyinde kayıt yaptırmış olmak.

j) Ara sınıflarda okuyan öğrenciler okuldan alacakları transkript belgeleri ve sınıf geçme belgeleri başvuru formuna eklenecektir. (bu belgeler gelmeden burs verilse dahi ödeme yapılmayacak ve burs hakkı diğer öğrenciye geçecektir).

k) Burs başvuru formu.

e) İkametgah belgesi

f) İkamet edilen konut kira ise kira kontratı, konut kredisi ödeniyor ise bankadan alınacak yazı.

g) 1 adet fotoğraf

ı) Okul kazananlardan kazandıklarına dair ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi, (Okul başladığında, okul kayıt belgesi veya öğrenci belgesi ayrıca alınacaktır. Bu belgeyi getirmeyenlere burs ödemesi başlatılmayacaktır).

c) Adli Sicil Kaydı

d) Gelir ve maaş belgeleri

e) İkametgâhının, üniversite öncesi eğitim ve öğretiminin büyük kısmını Gemlik’te tamamlamış olmak,

f) Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda olması.

g) Devlet aleyhine herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet kararı açılmış adli sicil kaydının olmaması, herhangi bir idari ve disiplin soruşturması bulunmaması.

h) Burs almaya hak kazanmış öğrencilerin almakta olduğu burslarının devam edebilmesi için, (burs için gerekli evraklar dahil) eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması, yıl sonunda da bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olduğunu 1. ve 2. yarıyıl sonunda okuldan getirileceği resmi transkript belgesi (okul tarafından mühürlenmiş imzalanmış olacak) ile ispatlamak.

ı) Ara sınıflarda okuyup, yeni başvuruda bulunan öğrenciler de okuldan alacakları transkript belgelerini ve sınıf geçtiklerine dair öğrenci işlerinden alacakları belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

i) Yükseköğretimde okuyan iki kardeşten ikisinin de başvurması halinde sadece bir kardeşe burs verilecektir.

j) Burslar içinde bulunulan eğitim öğretim dönemi için verilmektedir. Her yıl yapılacak başvurularla burs alacakların listesi yeniden oluşturulmaktadır. Burs almak isteyen öğrenciler her yıl yeniden başvurmak zorundadır.

k) Burs alacak öğrenciler, yapılacak puanlama sonrasında alınacak puan sıralamasına göre belirlenecektir.

l) Burs başvurularının fazla olması durumunda yönetim kurulunun kararıyla noter kurasına başvurabilecektir.

m ) Başvurulardan meclisçe belirlenen sayıda burs hakkı kazanan öğrenci sayısına ulaşılamaması durumunda, meclisçe belirlenen sayıdaki burs hakkı kazanmış öğrenciye dağıtılacak hibe miktarı, o yıl için burs almaya hak kazanan öğrencilere eşit şekilde pay edilerek dağıtılacaktır.

n ) Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerin, eğitim aldığı her iki dönemdeki tüm derslerinden başarılı olması ve yıl sonunda bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olması gerekmektedir. O yıla ait ilk dönemde en az bir dersinden başarısız olan öğrencinin bursu kesilerek, sırasıyla yedek listedeki öğrencilere burs verilir

o) Üniversitelerin Lisans bölümlerinden birinde öğrenim görmek veya kazanmış olmak.

ö) Bu form ile yerine getirilmesi istenen şartları yerine getirmeyen öğrenciye burs verilmeyecek, istenen belgelerde
herhangi bir sahte evrak düzenlenmesi halinde hak kazanılan burs sonlandırılacaktır.

p) Her yıl 01 EYLÜL – 16 EKİM tarihleri arasında gerçekleştirilen burs duyurusu ve talep toplamalarına zamanında başvurmak.

r) Burs başvuruları ve sonuçlarına yönelik yapılacak duyuruları www.gemliktb.org.tr web adresinden takip etmek

Burs Başvuru Formu ve Detaylar