Girne Amerikan Üniversitesi Bursları

2020-2021 Akademik Yılı Burs Programları

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİN’DEN İLK 3 TERCİHE %60, İLK 5 TERCİHE %60 EĞİTİM VE %10 KONAKLAMA BURSU İMKÂNLARI

Değerli Girne Amerikan Üniversitesi Öğrenci Adaylarımız,

2020-2021 akademik yılında Eczacılık ve Pilotaj hariç ilk 3 tercihinde Girne Amerikan Üniversitesini tercih eden öğrencilere %60, ilk 5 tercihin tümünde Girne Amerikan Üniversitesini tercih eden öğrencilere ise %60 eğitim bursu ve %10 konaklama bursu imkânları sunulmaktadır.

*Eczacılık Fakültesi Öğrenci Adaylarımız,

2020-2021 tercih dönemi içinde Eczacılık Fakültesi’ni birinci sırada tercih eden öğrenci adaylarımıza %20, ikinci sırada tercih eden öğrenci adaylarımıza %15 ve üçüncü sırada tercih eden öğrenci adaylarımıza %10 tercih burs imkânları sunulmaktadır.


Değerli Girne Amerikan Üniversitesi Öğrenci Adaylarımız, İçinde bulunduğumuz ekonomik ve psikolojik zorlukları olan salgın döneminde, akademik alanda 35. yılını tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi, öğrencilerinin ve öğrenci adaylarının her zamanki gibi yanında olmaya devam etmektedir.  ????
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Burslu) Muhasebe (Burslu) Pazarlama (Burslu) Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Ergoterapi (Burslu) Sağlık Yönetimi (Burslu)
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İç Mimarlık (Burslu) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Mimarlık (Burslu) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Burslu) Ulaştırma ve Lojistik (Burslu) Bankacılık ve Finans (Burslu)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) Uluslararası İlişkiler (Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Endüstri Mühendisliği (Burslu) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Burslu) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Yeni Medya (Burslu) Ekonomi (Burslu) İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) İşletme (Burslu) Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (Burslu) Uluslararası İşletmecilik (Burslu)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) Çin Dili ve Edebiyatı (Burslu) Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Türkçe Öğretmenliği (Burslu) Basın ve Yayın (Burslu) Halkla İlişkiler (Burslu)

Erken Başvuru Bursu

Üniversitemizin Hukuk, Eczacılık ve Pilotaj bölümleri dışında kalan bölümlerini tercih edecek olan öğrencilere Erken Başvuru Uygulaması ile;

  • Burssuz veya %50 Burslu Yerleşmeleri halinde; %10 Ekstra Burs,
  • %50 Tercih bursu ile kayıt olmaları halinde; %10 Ekstra Burs,

hakkı kazanacaktır.

!! Diğer orandaki Burs veya İndirimler ile birleştirilemez.

*Uygulama dahilinde sağlanacak olan burs veya indirimlerin en yüksek oranda olanı geçerli olacaktır. *Uygulamadan faydalanan öğrencilere Paket programda uygulanan %10 indirim uygulanmayacaktır.

***Erken Başvuru bursu 2020 ÖSYM Tercihleri’nin başlayacağı güne kadar başvuruya açık kalacaktır. Tercihlerin başladığı gün itibariyle başvuruya kapatılacaktır.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Programlar için Ekstra Burs Avantajı;

Özel Yetenek Sınavına başvuru yapan öğrencilerin Erken Başvuru Formunu iletmesi halinde aşağıdaki kriterler doğrultusunda sağlanan ek burslara sahip olacaktır.

TYT herhangi bir puan türünden;

  • 150-180 Arası Ham Puan : %5 Ekstra Burs
  • 180-230 Arası Ham Puan : %10 Ekstra Burs
  • 230 ve Üzeri Ham Puan : %15 Ekstra burs

erken Rezervasyon ile Özel Yetenek Bursuna eklenecektir.

*Uygulama dahilinde sağlanacak olan burs veya indirimlerin en yüksek oranda olanı geçerli olacaktır. *Uygulamadan faydalanan öğrencilere Paket programda uygulanan %10 indirim uygulanmayacaktır.

ÖSYM Kılavuzunda belirtilen bölümlere göre % 100 ve % 50 burslu programları tercih ederek ÖSYM’ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencimiz, eğitim ücretinden yukarıda belirtilen oranlarda muaf tutulurlar (Kayıt harcı ve % 5 KDV alınmaktadır).

Girne Amerikan Üniversitesi’nde üstün başarı, “Yüksek Akademik Başarı Bursu” ile ödüllendirilir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel kümülatif not ortalaması (CGPA) 3.50 üzerinde olan öğrenciler bu bursa başvurabilirler. Verilecek burs sayısı Rektörlük kontenjanına tabi olup dönemseldir.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek bir akademik yıl sonunda bu programı ilk üç arasında başarı ile tamamlayan öğrencilere, izleyen lisans dönemi için eğitim ücretinin yarısı (% 50) oranında burs verilir. Bursun devamı için öğrencinin lisans programında başarılı olması gerekmektedir.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde ayrıca değişik oranlarda eğitim ücreti indirimi uygulanmaktadır.

2020-2021 akademik yılında özel indirimlerimiz Eczacılık, Hukuk ve Pilotaj Bölümleri için geçerli olmayacaktır.

İNDİRİMLER

TSK ve KKTC G.K.K. Halen Görevli ve Emekli Olan Personel Çocuklarına % 50
GAÜ Spor Klüplerinde Faal Olan Öğrencilere % 20 – % 100
GAÜ’de Öğrenim Gören Kardeşlere % 25’şer
GAÜ’de Evli Olarak Öğrenim Gören Eşlere % 20’şer
Görevli ve Emekli Öğretmen ve Öğretim Elemanı Çocuklarına % 50
T.C. Elçiliklerinde Görevli Personel Çocuklarına % 50
Polis Çocuklarına (Emekli olanlar dahil) % 50
Gazi Çocuklarına % 50
Şehit Çocuklarına % 100
Sarı Kart Sahibi Basın Mensubu Çocuklarına % 50
T.C. Devlet Dairelerinde Görev Alan Tüm Memur Çocuklarına (emeklide dahil) % 20
Çiftci Çocuklarına % 25

Yukarıda belirtilen tüm indirimler 2020-2021 akademik yılında kayıt yapacak öğrenciler için geçerlidir.

Üniversitemiz akademik programlarına ÖSYM bursu ile yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar veya özel indirimler hazırlık programı da dahil olmak üzere yalnızca eğitim ücretini kapsamaktadır. Ayrıca, kayıt harçları ve KDV ödenmek zorunluluğundadır. Öğrenim bursu, hazırlık programı dahil öğrencinin üniversitede öğrencilik haklarından yararlandığı sürece (akademik başarıdan bağımsız olarak) kesilmez. ÖSYM bursları; dört yıllık lisans programlarında 7 yıl; iki yıllık önlisans programlarında 5 yılı kapsamaktadır. Üniversite belirlediği programlar arasında, Üniversitemiz içinde yatay geçiş yapan ÖSYM burslu öğrenciler, yatay geçiş yaptıkları programda ÖSYM bursundan aynı oranda yararlanırlar.

İndirim tablosundan yararlanacak öğrencilerimiz için; ÖSYM tarafından üniversitemize yerleştirilmiş veya Özel Yetenek sınavlarımızda başarı gösterip kayıt hakkı kazanmış olmaları gerekmektedir. İndirim onayının Öğrenci İşleri Ofisinin resmi evrakı onayı sonrasında meslek indirimini alan öğrenciler, almış oldukları indirimleri kayıttan mezuniyete kadar geçerli olup, İngilizce Hazırlık okulunu kapsamakta ve öğrencinin akademik başarısına bakılmadan devam etmektedir.

Birden fazla indirim veya bursun hak edilmesi halinde, öğrenci en yüksek orandaki bir indirim veya burstan yararlanabiecektir.