Gönen Ticaret Odası Bursu

2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Burs Başvuruları Başladı.
Gönen Ticaret Odası Burs Başvurusu İçin Aranacak Şartlar


a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve Dengi Mesleki liseyi bitirmiş ve 4 yıllık Yükseköğrenim kurumuna kaydını yaptırmış veya Yükseköğrenim kurumunda okuyor olmak.

c) 14 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak,

d) Askerlik ile ilişkisi olmamak

e) İkametgah adresinin Gönen olması gerekmektedir, (Gönen İlçesi ve Köyleri sınırları esas alınacak)

f) Öğrencinin kendisinin veya ailesinin öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda bulunması,

g) Herhangi bir firma ve kuruluşta çalışmamak,

h) Devletin Bağımsızlığı, ülkemiz ve ulusumuzun bölünmez bütünlüğü, Laik ve demokratik Cumhuriyetimiz ile Atatürk ilke ve inkılapları aleyhine herhangi bir suçtan dolayı mahkumiyet kararı açılmış adli, idari ve disiplin soruşturması bulunmamak, ahlaki durumu iyi olmak,

ı) İlk defa yükseköğrenim kurumuna kaydını yaptırmış olanların orta öğrenimini pekiyi veya iyi derece ile bitirmiş olması, yükseköğretim kurumuna önceki yıllarda kaydını yaptırmış olanların 2,00 not ortalaması ve alt sınıflardan borçlu geçmemiş olması,

i) Başka kurumdan veya özel kuruluştan ve Başbakanlık Bursu (Geri Ödemesiz) almamak.


YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYMAYANLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.


Kimler Burs Başvurusunda Bulunamayacak?
1) Vakıf üniversitesi öğrencileri

2) Açık öğretim öğrencileri,

3) Uzaktan öğretim öğrencileri,

4) Ücretli değişim programında bulunanlar,

5) Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.


– ODAMIZ TARAFINDAN VERİLEN BURS KARŞILIKSIZDIR.
– EKSİK EVRAKLI, İMZASIZ BAŞVURULAR İLE POSTA VE FAKS İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR.- ODA BİLDİRİMDE BEYAN EDİLEN HUSUSLARIN DOĞRULUĞUNU HER ZAMAN ARAŞTIRABİLİR, YANLIŞ BEYANDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLİRSE, VERİLMEKTE OLAN BURS KESİLİR, ÖDENMİŞ OLAN BURSLAR %5 FAİZ İLE GERİ ALINIR.
– BURS BAŞVURULARI 30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.