Gönüllü Hareketi Derneği Burs Başvuruları

Gönüllü Hareketi Burs Fonu ile başarılı, finansal desteğe ihtiyaç duyan ve düzenli olarak gönüllülük yapan üniversite öğrencilerinin eğitim ve sosyal yaşamını destekliyoruz.

Burs Dönemi ve Kapsamı

 • Bireysel ve kurumsal bağışçıların Burs Fonu’na olan desteği ile her yılın Ekim-Haziran dönemindeki 9 ay süre ile burs veriyoruz.
 • Burslar her ayın 15’inde bursiyerlerin banka hesaplarına yatırılır.
 • 2020/2021 yılı burs miktarı aylık 250 TL’dir.
 • Önceki dönem bursiyerleri, gerekli burs başvuru koşulları taşımaya devam etmeleri ve gerekli belgeleri sunmaları durumunda eğitim süresi sonuna kadar burs almaya devam eder.

* Pandemi etkilerinden dolayı 2020-2021 dönemindeki burslar Kasım-Haziran ayları arasındaki 8 ay süre ile verilecektir.

Başvuru Süreci

 • Burs başvuruları web sitemizde (bu sayfada) yer alan online form aracılığıyla yapılır.
 • 2020/2021 dönemi başvuruları 12-27 Ekim 2020 tarihleri arasında alınır.
 • Başvurular Gönüllü Hareketi Burs Komitesi tarafından 28-30 Ekim 2020 tarihinde değerlendirilir.
 • 31 Ekim 2020 tarihinde ön değerlendirmeyi geçen adaylara sonuçlar e-posta/telefon ile açıklanır.
 • 1-4 Kasım 2020 tarihlerinde değerlendirmeyi geçen adayların belgelerini teslim edilir.
 • 5 Kasım 2020 tarihlerinde bursiyerlere sonuçlar bildirilir.

Burs Komitesi, Gönüllü Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, dernek üye ve gönüllüleri ile bireysel/kurumsal bağışçılardan oluşur.

Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
 • Devlet üniversitesinde veya vakıf üniversitesinde %100 burslu olarak okuyor olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) hariç, başka bir kamu veya özel kuruluştan maddi destek almamak,
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak. Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde bir alt sınıftan en fazla 2 dersi kalmış olanların başvurusu kabul edilmektedir.
 • Lise öğrenimini Bursa’da tamamlayarak Türkiye’deki bir üniversiye okuyor olmak (veya) Lise öğrenimini Türkiye’nin herhangi bir şehrinde tamamlayarak Bursa’daki üniversitelerin birinde okuyor olmak,
 • Herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet almamış olmak veya hakkında açılmış adli, idari soruşturma yahut disiplin soruşturması bulunmamak,
 • Gönüllü faaliyetlere ilgi duymak (bursiyerlerin her ay yapacakları en az 2 saatlik gönüllü faaliyetleri düzenli olarak Burs Komitesi’ne göndermesi gerekmektedir)

Başvuru Belgeleri

Burs başvuru koşullarını sağlayan adaylarının öncelikli olarak online başvuru formu doldurmaları gerekir. Başvuru dönemi içerisinde gelen başvurular Gönüllü Hareketi Burs Komitesi tarafından değerlendirilir. Ön değerlendirmeyi geçen ve yüzyüze görüşmeye davet edilen adayların, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak getirmeleri / dijital yolla iletmeleri gereklidir.

 • Öğrenci Belgesi*: Okuyacağınız sınıfa ait
 • Not Döküm (Transkript) Belgesi*
 • Adli Sicil Kaydı*
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği*
 • Anne Gelir Belgesi**
 • Baba Gelir Belgesi**
 • Yerleşim Belgesi: Üniversitenin bulunduğu ilde yapılan konaklamaya dair yurt belgesi veya kira kontratı fotokopisi.
 • Bursiyer Taahhütnamesi ***

* Islak imzalı veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış olmalıdır.
** Çalışmıyorsa da belgelendirilmesi gerekmektedir. E-devletten veya SGK’dan alınacak SGK Dökümü yeterli olacaktır.
*** Belge çıktısı alındıktan sonra eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalandıktan sonra taranmalıdır.

 Başvuru Formu