Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Burs Başvurusu

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği GSUMED; Galatasaray Üniversite’sinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir.

GSÜMED’nin misyonu: Mezunları birbirleriyle sürekli bağlantı içinde tutarak bir birliktelik oluşturmak, Bu birlikteliğin yaratacağı sinerji ve gücü, ülkemize ve tüm Galatasaray Camiası’na faydalı olacak şekilde yönetip kullanmak, Galatasaray Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından biri konumuna gelmesine katkıda bulunmaktır.Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin kurulmasına yönelik çalışmalar 22 Haziran 2001 tarihinde GSÜ 2000 yılı mezunları elektronik posta grubuna gönderilen bir duyuru ile başladı. Duyurunun diğer mezun gruplarına da iletilmesinin ardından 9 Eylül 2001 Pazar günü Yıldız Parkı’nda gerçekleştirilen ilk toplantıda derneğin başlıca amaçlarının mezunlar arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, mezunlar, üniversite ve üniversite öğrencileriyle ilişkilerin geliştirilmesi ile üniversitenin tanıtımının yapılması olduğu belirlendi. Bu amaçlar doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sonucunda meydana gelen tüzüğün onaylanmasıyla 27 Ağustos 2002 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği resmen kurulmuş oldu.

Aylık burs miktarı 700TL’dir ve Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay verilir.

Son başvuru tarihi 30 Ekim 2020.

GSÜMED Bursu, bir ihtiyaç bursu olup, kıstasları şunlardır:

– İhtiyaç sahibi olmak

– Başarı durumu

– Okula devam

– Cumhuriyet değerlerine bağlılık.

Burs Komitemiz, tüm adaylarla görüşmeler gerçekleştirmekte, adayların maddi durumlarını gösterir belgeleri incelemekte ve seçimi buna göre yapmaktadır.