GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Başvuruları

gubretas-burs-basvurusu

Kuruluşundan bu yana Türkiye tarımına katkı sağlamayı misyon edinen GÜBRETAŞ, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmak amacıyla ziraat fakültelerinde lisans düzeyinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna ilk sınıftan başlayarak lisans eğitimi boyunca burs desteği vermektedir.

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’nun kapsamının 2017’den itibaren genişletilmesiyle ziraat fakültelerindeki Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri de bu burs desteğinden yararlanabilmektedir.

GÜBRETAŞ’ın sektöre sosyal sorumluluk yönüyle öncülük ettiği bu proje sayesinde 14 yılı aşkın sürede lisans ve lisansüstü düzeyindeki çok sayıda ziraat fakültesi öğrencisine burs desteği sağlanmıştır. Ayrıca düzenlenen Bursiyer Buluşması etkinlikleriyle geleceğin ziraat mühendisi olacak bu öğrencilere akademik, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri de verilmektedir.

Lisans Eğitim Bursu

2007-2008 döneminden bu yana ziraat fakültelerinde Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere burs desteği veriyoruz.

Lisans öğrencilerinin başvurularında aranan temel şartlar şunlardır: 

 1. Ailesinin çiftçi olması,
 2. Ziraat fakültelerinin hazırlık veya 1. sınıfına ilk kez kayıt yaptırmış olması,
 3. Ziraat fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birine kayıt yaptırmış olması,
 4. Burs hakkı kazanması (isminin kazananlar listesinde açıklanması) halinde, istenen evrakları beyanına uygun şekilde tamamlaması.

Bu yıl Lisans öğrencisi bursiyerlere Ekim-Haziran arasında 9 ay boyunca aylık 420 TL ödeme yapılacaktır. (İlk bursların ödemesi, sonuçlar açıklanıp evraklar tamamlanınca ödenir.)

Lisans düzeyinde başarı halinde eğitim boyunca (-varsa- Hazırlık + 4 yıl) burs verilir. Sonraki yılda burs hakkının devam edebilmesi için başarı kriteri aranır.

Burs hakkı kazanması halinde Lisans öğrencilerinden istenecek evraklar ise şunlardır:

1) ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

2) Lise diploması fotokopisi

3) Nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi

4) Adli Sicil Belgesi

5) Evli öğrenciler için evlilik cüzdanı fotokopisi

6) Ailesinin çiftçi olduğunu gösterir Ziraat Odasından veya ilgili makamlardan alınacak “Çiftçi Belgesi” aslı

7) Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,

8) Evi kira ise kira sözleşmesinin fotokopisi                        

9) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

10) Engelli Öğrenci için sağlık raporu

11) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Şube adı-ATM için hesap numarası)            

12) 2 adet vesikalık fotoğraf

13) GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Taahhütnamesi (imzalı)

GÜBRETAŞ Eğitim Bursuna başvurular 4 Ekim (15:00) – 15 Ekim (17:00) tarihleri arasındadır. 

Tezli Yüksek Lisans Bursu

2017-2018 döneminden bu yana ziraat fakültelerinde Tezli Yüksek Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere burs desteği veriyoruz.

Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin başvurularında aranan temel şartlar şunlardır:

 1. Ailesinin çiftçi olması,
 2. Ziraat fakültelerinin tezli yüksek lisans eğitimine ilk kez kayıt yaptırmış olması,
 3. Ziraat fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birine kayıt yaptırmış olması,
 4. İlgili alana katkı sağlayacak tez konuları seçmeleri,
 5. Burs hakkı kazanması (isminin kazananlar listesinde açıklanması) halinde, istenen evrakları beyanına uygun şekilde tamamlaması.

Bu yıl Tezli Yüksek Lisans öğrencisi bursiyerlere Ekim-Haziran arasında 9 ay boyunca aylık 840 TL ödeme yapılacaktır. (İlk bursların ödemesi, sonuçlar açıklanıp evraklar tamamlanınca ödenir.)

Tezli Yüksek Lisans sadece ders döneminde (1 yıl) burs verilir.

Burs hakkı kazanması halinde Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinden istenecek evraklar ise şunlardır:

1) Tezli Yüksek Lisans kabul belgesi

2) ALES Sonuç Belgesi

3) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (varsa)

4) Fakülte diploması fotokopisi

5) Nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi

6) Adli Sicil Belgesi

7) Evli öğrenciler için evlilik cüzdanı fotokopisi

8) Ailesinin çiftçi olduğunu gösterir Ziraat Odasından veya ilgili makamlardan alınacak “Çiftçi Belgesi” aslı

9) Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,

10) Evi kira ise kira sözleşmesinin fotokopisi                     

11) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12) Engelli Öğrenci için sağlık raporu

13) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Şube adı-ATM için hesapnumarası)            

14) 2 adet vesikalık fotoğraf

15) GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Taahütnamesi (imzalı)

GÜBRETAŞ Eğitim Bursuna başvurular 4 Ekim (15:00) – 15 Ekim (17:00) tarihleri arasındadır. 

Doktora Eğitim Bursu

2017-2018 döneminden bu yana ziraat fakültelerinde Doktora düzeyinde eğitim gören öğrencilere burs desteği veriyoruz.

Doktora öğrencilerinin başvurularında aranan temel şartlar şunlardır:

 1. Ailesinin çiftçi olması,
 2. Ziraat fakültelerinin doktora eğitimine ilk kez kayıt yaptırmış olması,
 3. Ziraat fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birine kayıt yaptırmış olması,
 4. İlgili alana katkı sağlayacak tez konuları seçmeleri,
 5. Talep edilmesi halinde GÜBRETAŞ’ın akademik yönde yapacağı çalışmalara katkı sağlamaları,
 6. Burs hakkı kazanması (isminin kazananlar listesinde açıklanması) halinde, istenen evrakları beyanına uygun şekilde tamamlaması.

Bu yıl Doktora öğrencisi bursiyerlere Ekim-Haziran arasında 9 ay boyunca aylık 1.260 TLödeme yapılacaktır. (İlk bursların ödemesi, sonuçlar açıklanıp evraklar tamamlanınca ödenir.)

Doktora düzeyinde sadece ders döneminde (2 yıl) burs verilir. İkinci yılda burs hakkının devamı için başarı kriteri aranır.

Burs hakkı kazanması halinde Doktora öğrencilerinden istenecek evraklar ise şunlardır:

1) Doktora kabul belgesi

2) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

3) ALES Sonuç Belgesi

4) Fakülte diploması fotokopisi

5) Nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi

6) Adli Sicil Belgesi

7) Evli öğrenciler için evlilik cüzdanı fotokopisi

8) Ailesinin çiftçi olduğunu gösterir Ziraat Odasından veya ilgili makamlardan alınacak “Çiftçi Belgesi” aslı

9) Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,

10) Evi kira ise kira sözleşmesinin fotokopisi                     

11) Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12) Engelli Öğrenci için sağlık raporu

13) Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Şube adı-ATM için hesap numarası)            

14) 2 adet vesikalık fotoğraf

15) GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Taahhütnamesi (imzalı)

GÜBRETAŞ Eğitim Bursuna başvurular 4 Ekim (15:00) – 15 Ekim (17:00) tarihleri arasındadır.