Gürsoy Okutma Vakfı Burs Duyurusu

Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı öğrenci burs duyurusu:

Burs şartları

*TC vatandaşı olmak,

*Milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,

*Tercihen İstanbul üniversitelerinde okuyor olmak,

*Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,

*Yeni kayıt yaptıracaklar için; bölüme girenler arasında ortalamanın üstünde puan almış olmak,

*Ara sınıflar için; başarı ortalamasının 4 üzerinden 2,5;  100 üzerinden 65 olması, 2 dersten fazla başarısız dersin bulunmaması,

*Maddi imkânları kısıtlı olmak, desteğe ihtiyaç duymak,

*Başka bir yerden burs almamak.

 

Bursun sona ermesi

Koşullardan birinin yerine getirilmemesi halinde burslara son verilir.

 

Kayıt için istenilen belgeler

Burs başvuru formu

Ailenin maddi durumunu gösterir belge

İki fotoğraf

Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

Yeni kaydolanlar için sonuç belgesi örneği ve kaydoldukları sınıfı gösterir belge

Ara sınıflar için öğrenim süresince durumunu gösterir öğrenci başarı belgesi

Başvuru

Vakfımıza doğrudan yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Burslu öğrenci seçimlerimiz Üniversitelerin burs büroları aracılığı ile yapılmaktadır.