Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Burs Başvurusu

Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, üniversite sınavlarında başarılı olmuş ve maddi durumu öğrenimini sürdürmesi için yeterli olmayan Lisans ve Lisansüstü öğrencilere burs vermektedir.

Burs Türleri:

a. Tüm konu ve sınıflarda lisans öğretimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”

b. Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisansüstü Bursları”

c. Üstün Başarı ve Yetenek Bursları

d. Yabancı Dil Bursları

e. Yurt Dışı Eğitim

f. Engelli Öğrenciler Bursu

g. Üniversite Giriş Kursları Bursu:

Burslara adaylık ve başvuru şartları:

a. Vakıf burs programlarından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir.

b. Vakıf burslarına aday olabilmek için öğrencinin maddi imkanlarının yetersiz olduğunu beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelemek zorundadır.

c. Vakıf bursları lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddi imkanlar açısından daha ihtiyaç sahibi olan başarılı adaylara öncelik tanınır.

d. Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) alan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

e. Lisansüstü ve doktora burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden alacakları Vakıf’a hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

f. Yurt dışı eğitimleri için lisans seviyesindeki burslar sadece belirli süreleri kapsayan eğitimler için verilir. Dört yıllık yurt dışı lisans eğitimi için burs verilmez.

Yapılacak başvurularda Burs Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler:

  1. Nüfus Cüzdanı Örneği (E-devlet’ten alınacak)
  2. Öğrenci Belgesi (E-devlet’ten alınacak)
  3. Adli Sicil Belgesi (E-devlet’ten alınacak)
  4. Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın Üniversite Yerleştirme Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge.
  5. Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibarıyla derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge.
  6. Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak; adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları, ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi, tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversiteden alınmış belge ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu.
  7. Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya; ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,
  8. Vakıf tarafından istenecek diğer belgeler.

Lisans Burs Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

Lisans üstü Burs Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

Burs başvuru formu ve istenilen belgelerin hem kargo yolu ile Vakıf adresine hem de burs@yildirimgroup.com adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Vakıf Adres Bilgileri: Yıldırım TOWER Plaza, Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak No: 1 Ağaoğlu 1453 Sitesi B2 Blok Sarıyer İstanbul

Son Başvuru Tarihi 17 Eylül 2018’dir.