Hacettepe Üniversitesi Sancar Bursu Başvurusu

Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından 20.08.2016 tarihinde kabul edilen “Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi” gereğince oluşturulan Onur Nişanı Fonu kapsamında verilen Sancar Bursu ile 2017-2018 döneminde Sağlık Bilimleri alanından, 2018-2019 döneminde ise Mühendislik alanından iki araştırmacımız yurt dışında bir yıl süreyle bilimsel araştırmalarını sürdürmek üzere desteklenmiştir. 2019-2020 dönemi için Sağlık Bilimleri alanından bir araştırmacımızın 1 yıl süre ile yurt dışında bir merkezde araştırma yapmak üzere desteklenmesi uygun görülmüştür. Hacettepe Üniversitesi tarafından sağlanacak destek miktarı ayda 1000 ABD Doları ve ulaşım giderleri olarak belirlenmiştir.

Başvuru Koşulları:

1. T.C vatandaşı olmak

2. 35 yaşını geçmemiş olmak

3. Hacettepe Üniversitesi’nde kalıcı kadroya sahip olmak

4. Sağlık Bilimleri alanında yaptığı doktorasını son 3 yıl içinde tamamlamış olmak

5. QS, THE, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) tarafından yapılan dünya üniversite veya alan sıralamalarında ilk 200 içinde bulunan bir üniversiteden 1 yıl süreyle araştırma yapmak üzere kabul edilmiş olmak

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Başvuru Dosyası içeriği:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

2. Özgeçmiş ve yayın listesi

3. Doktora diploması

4. Araştırma önerisi (BAP Koordinasyon Birimi proje formatında hazırlanmış olmalıdır)

5. Davet mektubu (davetin geçerli olduğu tarih aralığı, araştırma konusu, ilgili merkezdeki ortak araştırmacı bilgilerini içerecek şekilde davet eden kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır)

Detaylı bilgi için tıklayın