Hatay Birlik Vakfı Burs Başvurusu

Hatay Birlik Vakfı başarılı fakat maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacı ile öğrenclere burs vermektedir.

BURS VERME ŞARTLARI :

  • Burslar her eğitim ve öğretim yılında Ekim- Haziran (dahil) aylarında 9 ay olmak üzere verilir.
  • Verilecek bir bursun miktarı, Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl eylül ayı başında “Vakıf Karar Defteri”ne yazılıp karar alınarak belirlenecektir.
  • Burs için kullanılacak kaynaklar, burs verenlerin yaptıkları yardımlar ile Vakfın diğer gelir kaynaklarıdır.

ARANAN NİTELİKLER:

a- Yüksek öğrenime hak kazanmış olmak,

b- Maddi imkanları yetersiz olmak,

c- Hatay’lı (Hatay İli, İlçeleri ve köylerini kapsamaktadır) olup, ailece Hatay’da yaşıyor olmak,

d- İyi hal sahibi olmak, hiçbir suretle olumsuz bir sabıka kaydı bulunmamak,

e-Terör ve aşırı uçtaki akımlara karışmamış olmak,

f- Başarılı bir öğrenci olmak ,

h- Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci derecede yakını olmamak,

ı- Belgelerini Vakıf Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihe kadar eksiksiz olarak Vakıf yönetimine teslim etmiş olmak.

BURS ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER :

  • Burs başvuru formu,(EK-A)
  • Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı (son bir ay içerisinde alınmış olacak)
  • Ailesinin gelir durumunu gösteren ilgili makamlardan alınacak belge,
  • 2 adet son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.

HATAY BİRLİK VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

BURS BAŞVURU FORMU