Heinrich Böll Stiftung Derneği Burs Programı Başvuruları

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (HBSD) olarak Mart 2008’den itibaren ekoloji alanında alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik bir burs programı yürütmekteyiz. Burs programımıza dahil olan öğrencilerden beklentilerimiz; çevre adaleti veye enerji dönüşümü alanlarına yönelik hazırlayacakları tezlerinin HBSD’nin program başlıklarının temel değerlerine uyumlu, sosyo-politik bir angajman ile yüksek derecede bilimsel katkı sunuyor olması.

Amacımız, bir yandan bu alanlardaki nitelikli bilimsel araştırmaları desteklerken, bir yandan da bu, geleceğin en önemli araştırma alanlarına olan akademik ilgiyi ve lisans sonrası eğitimde enerji dönüşümüne ve çevre adaletine yönelen gençlerin, geleceğin uzman, araştırmacı ve bilim insanlarının sayısını artırmak. Böylece hayati öneme sahip bu konuların üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının ve bilim enstitülerinin gündemine daha fazla gelmesine katkıda bulunmak.

Enerji dönüşümü ve çevre adaleti alanları, temel bilimlerden mühendisliğe, sosyal bilimlerden yönetim bilimlerine kadar çok çeşitli alanlara ve multidisipliner bir bakış açısıyla yapılan araştırmalara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle teknoloji araştırmalarından sosyal bilim araştırmalarına kadar geniş bir akademik ilgiyi harekete geçirmeyi umuyoruz. Burs programına katılmak isteyen genç, yaratıcı ve toplumsal duyarlığa sahip öğrencileri bekliyoruz.

Burs programları

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ekoloji ve demokrasi alanlarına yönelik birer burs programı yürütmektedir.

Ekolarship burs programı ekoloji alanı altında ve yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir.

Agora burs programı demokrasi alanı altında ve lisans öğrencilerine yöneliktir.

Aşağıda bu programlar hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Ekolarship

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin ekoloji alanı altında yürütmekte olduğu burs programıdır.