HİKAV Burs Başvurusu

Hikav Hikmet İlim Kültür Ve Araştırma Vakfı 2018-2019 Dönemi Öğrenim Bursu başvuruları başladı.

 • – 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 9 ay süreyle (2018 Ekim -2019 Haziran arası) lisans düzeyinde 40 öğrenciye burs verilecektir.
 • – Lisans öğrenci bursu aylık 300 TL olup burslar bir eğitim-öğretim yılı ile sınırlıdır.
 • – Burs başvuruları, 24 Eylül 2018 saat 17:00’ye kadar online ortamda elektronik olarak ya da vakıf merkezinde elden yapılabilecektir.
 • – Müracaatta bulunan öğrencilerin istenen belgeleri 28 Eylül 2018 tarihine kadar elden vakıf merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • – Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 03-05 Ekim 2018 tarihleri arasında belirlenen bir zamanda mülakata çağrılır. (Adayların listesi ve mülakat zamanı vakıf internet sitesinde ilan edilecektir.)
 • – Mülakat sonucu burs almaya hak kazananların listesi 10 Ekim 2018 tarihinde vakıf internet sitesinde yayımlanır.

 Lisans öğrencileri için öğrenim bursu başvuru şartları:

 • – İstanbul’da bir üniversitenin örgün eğitim bağlamında lisans eğitimi veren bir bölümüne kayıtlı öğrenci olmak (İstanbul dışında bir üniversiteye kayıtlı olanlar ya da açık öğretim, uzaktan eğitim vb örgün eğitim dışı kurumlara kayıtlı olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)
 • – Maddi desteğe ihtiyacı olmak
 • – Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak

 Başvuruda bulunacak öğrencilerden istenen belgeler

 • – Başvuru formu (online olarak ya da vakıf merkezinde elden doldurulacaktır)
 • – Öğrenci belgesi
 • – Ara sınıflar için transkript (2018-2019 öğretim yılında yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerle 2017-2018 öğretim yılında hazırlık sınıfını okumuş olanlar için üniversiteye yerleştirme belgeleri)
 • – Nüfus cüzdan sureti
 • – 1 adet vesikalık fotoğraf
 • – Ailesinin ikamet ettiği yeri gösterir ikamet belgesi
 • – Maddi desteğe ihtiyacı olduğuna dair kişisel beyan ya da belge
HİKAV Öğrenim Bursu Başvuru Formu

HİKAV – Hikmet İlim, Kültür ve Araştırma Vakfı
Adres:
 Akşemseddin mahallesi M. Sarper Alus sokak No: 4/6 Fatih İstanbul
Tel: 0212 533 97 31
E-Mail: bilgi@hikav.org