Profesörler, Araştırmacılar ve Kamu Aydınları için IIE-SRF Bursu

IIE-SRF bursu, seçkin profesör, araştırmacı ve kamu entelektüellerinin partner akademik ve araştırma kurumlarında ziyaretçi araştırmacı pozisyonunda çalışmalarını sağlar. Bu süre içerisinde iki yıl boyunca $25 000’ a kadar burs ile destekler. Burs için uygun görülen adaylara bursu bir yıl boyunca istediği zaman kullanma kolaylığı sağlar.

Herhangi bir ülke, akademik alan veya disiplinden olan profesörler, kıdemli araştırmacılar ve kamu aydınları başvuru yapma hakkına sahiptir.

Başvurular, akademik nitelikler, başvuranın çalışmasının kalitesi / potansiyeli ve başvuranın karşılaştığı tehditlerin şiddeti açısından incelenmektedir. Aşağıdaki başvuru şartlarına uyan akademisyenler tercih edilmektedir:

 kendi ülkelerinde ya da ikamet ettikleri ülkelerde, hayatlarına ve/veya kariyerlerine yönelik, tehlike ve tehditle karşı karşıya kalmak veya bu tehditler nedeniyle kaçmış olmak;
 doktora derecesine veya kendi alanında ki en yüksek dereceye sahip olmak ve/veya kapsamlı öğretim veya araştırma yapmış olmak;
 Bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumlarında deneyimli olmak;
 Üstün akademik başarı ve sonrası için başarı vaadi göstermek;
 Kendi ülkesi ve/veya misafir ülkenin akademik topluluklarına fayda sağlamak.
Kadınlardan ve etnik, ırksal, kültürel veya dinsel azınlık gruplarından veya alanlarında az temsil
edilenlerden gelen başvuruları teşvik ediyor.

Başvuru Tarihleri
Başvurular yıl boyunca herhangi bir zamanda kabul edilir ve başvuru şartlarına uygun başvurular IIE-SRF Seçici Komitesi tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla incelenir.

IIE-SRF yardımı için yüksek talep olması nedeniyle, programın minimum uygunluk şartlarını yerine getiren tüm adaylara burs desteği verilememektedir.

IIE-SRF bursu neler içerir?

IIE-SRF bursu, maddi destek, mesleki gelişim yardımı ve akademisyenlerin (genellikle aileleri ile birlikte) ev sahibi ülke ve kurum ortamına adapte olmalarında yardımcı olacak kaynaklar sağlar. IIE-SRF, bursiyerlerle çalışarak güvenli yerlerde uygun ev sahibi kurumları belirler. Uygun bir ev sahibi kurum bulunduktan sonra, IIE-SRF, akademisyenin ev sahibi ülkeye taşınmasına ve ayrıca vize alımında, seyahat ve varış gibi konularda yardımcı olur. Genellikle ana kampüs ve / veya gönüllü kuruluşlarla koordineli olarak sağlanan ek destek hizmetleri şunları içerebilir: acil durum fonları; sağlık sigortası, ücretsiz İngilizce dil kursları; konferans veya başka bir kurumda ders verme katılımı için kaynak sağlama ve akademik danışmanlık. Mümkün olduğunca, IIE-SRF, burs döneminden sonra da akademisyenlerin çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak: ab-ilan.com