İmdat Vakfı Burs Başvurusu

1-İmdat Vakfı Yönetim Kurulu olarak üniversite öğrencilerine burs vermekteyiz (lisans, yüksek lisans ve doktora).

2-Ülke içindeki özel veya devlet üniversitelerinde eğitim alan ve vakfın şartlarına uyan bütün öğrenciler bursbaşvurusu yapabilir.

3-Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerine toplam burs miktarının enfazla %10’u kadar burs verilecektir.

4-Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünde okuyan öğrenciler için burs miktarı toplam burs ücretinin %20’si kadar olacaktır.

5- Vakıf üniversitelerinde %75 ve üstü burs alan öğrenciler İmdat Vakfı’nın bursundan yararlanabilir.

6-Arasınıf öğrencilerinin burs almaya devam edebilmesi için sınıf tekrarı yapmaması ve alttan kalan derslerinin toplam ders miktarının 4/3’ünü geçmemesi gerekmetedir.