İncident Burs Başvuruları

İncident Bursu

Özel İncident Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kurulduğu ilk günden itibaren “İncident Bursu” ile üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim gören ve ihtiyaç sahibi ya da başarılı aday hekimlere aylık burs ile destek olmaktadır. Başvuru koşullarını yerine getiren adaylar arasından belirlenen sayıda öğrenciye, yönetim kurulumuzun toplantısı sonucunda belirlenen burs miktarı aylık olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan adaylar 1 Ocak itibari ile 8 ay boyunca burs almaya hak kazanır. 2021 yılı için İncident Eğitim Bursu aylık 350 Türk lirasıdır. İncident bursu, tamamlanan 8 aylık sürenin ardından sonra erer.

Başvuru Koşulları

 • 25 yaşını geçmemiş olmak,
 • T.C. üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim görüyor olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur).
 • Sigara içmemek
 • 1.sınıfı bitirmiş 2. sınıfa geçmeye hak kazanmış öğrenciler
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

Mülakat Sırasında İstenen Belgeler

 • İmzalı taahhütname,
 • İkametgah Belgesi,
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü,
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Onaylı Not Döküm Belgesi (Transkript).

Bursun İptal Edilebilme Durumları

 • Başka bir yerden burs aldığı tespit edilen bursiyerlerin,
 • Sigara içtiği tespit edilenlerin
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
 • Başarı durumu yönetmelikte belirtilen seviyenin altında kalanların,
 • İstenilen başarı belgelerini İncident’e zamanında ulaştırmayanların,
 • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
 • İncident’e bilgi vermeden kayıt donduranların,
 • İstenilen eksik belgelerini tamamlamayanların,
 • Hüküm giydiği tespit edilenlerin bursları iptal edilir ve gerekli görünürse ödenen burs bedelleri geri istenebilir.