Ispartalılar Vakfı (ISVAK) Burs Başvurusu

YÜKSEKÖĞRENİM BURSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  • Üniversite Kazandı belgesi (Yeni kazananlar için Türkiye sıralamasının belirtilmesi zorunludur)
  • Öğrenci Belgesi (Disiplin kaydını gösterir olması)
  • Transkript (Son durumu gösteren, güncel) (Devam eden öğrenciler için)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Gelir Durumu Belgesi (Ailede çalışanların maaş bordrolarının kopyası)
  • Anne baba çalışmıyorsa SGK’dan kayıtlı olmadığına dair belge)
  • Adli Sicil Belgesi
  • Burs Başvuru Formu

NOT: Başvuru formu fotoğraflı olarak, eksiksiz doldurulup; istenen tüm belgelerin orijanelleri ile birlikte bizzat başvuru sahibi tarafından Vakfımız sekretaryasına teslim edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 EKİM 2023

ISVAK Burs Başvuru Formu

Burs Başvurusunda İstenilenler