İsrail Hükümeti Burs Başvuruları

İsrail hükümeti, 5 adet araştırma, Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Sonrası, Denizaşırı ve Özel Programlar ile dil bursu. (Programlar 8 Ay dil bursu 3-4 hafta)

 YABANCI HÜKÜMET BURSLARI (2017-2018)

Özel Şartlar:
1- Araştırma, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası, denizaşırı ve özel programlar 8 aylık, dil kursu ise 3-4 haftalıktır.

2- Konaklama, ulaşım, seyahat masrafları ile 8. aydan sonra da devam eden programlarda 8. aydan sonraki masrafların tamamı öğrencinin kendisine aittir.

3- Adaylar İsrail üniversitelerinden kabul almalıdır. Adaylar İsrail’deki üniversite ve programlara http://che.org.il/en adresinden ulaşabilirler

4- Burs tıp, dişçilik ve veterinerlik alanlarında verilmeyecektir.

5- Adaylar tüm belgelerini İngilizce olarak hazırlamış olmalıdır. Türkçe’den çevrilecek belgelerde yeminli tercüman ya da üniversite/enstitü onayı yeterli olacaktır. Adaylar mülakat günü belgelerin asıllarını da getirmek zorundadır.

6- Adaylar kabul alacakları üniversite/enstitünün isteyeceği dil yeterliliğini belgelemek zorundadır.

7- Adaylar akademik yılın başladığı tarih itibariyle 35 yaşın altında olmalıdır.

8-Adaylarhttp://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx adresinde yer alan başvuru formu ve İngilizce sağlık raporunu doldurmalı ve İngilizce sağlık raporunu onaylatmalıdır.

9- Adaylar kendi üniversite/enstitülerinden 2 farklı hocadan referans mektubu almalıdır.

10- Adaylar detaylı bilgiye, başvuru formuna ve sağlık raporuna http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx adresinden ulaşabileceklerdir. Aynı adreste başvuru için izlenecek yol ve açıklamalar da mevcuttur.

11- Adaylar www.mfa.gov.il/scholarships ve sholarships@mfa.gov.il adreslerinden diğer sorularına yanıt alabileceklerdir. Adayların bilgi için İsrail Büyükelçiliği’ni aramaması rica olunur.

Mülâkat Günü Elden Teslim Edilecek Belgeler
1) Türkçe Başvuru Formunun bilgisayar çıktısı,

2)  İsrail Hükümetine ait başvuru formunun çıktısı,
3)  İsrail’de öğrenim görmek istediğiniz üniversite ve alan hakkında detaylı mektup

4)  Özgeçmiş (CV)

5)  Doktora sonrası ve araştırma bursu başvurusu durumunda İsrailli danışman veya üniversite ile yapılan değiş-tokuş yazışmalarının kopyası, araştırma planı ve İsrail üniversitelerinin birinden alınan kabul mektubu (dil bursuna başvuran adaylar da kabul almalıdır.)

6)  Diploma, transkript ve akademik dereceyi gösterir belgenin orijinal ya da noter onaylı sureti.

7)  En az iki profesörün tavsiye mektubu

8)  3 fotoğraf

9)  Onaylı sağlık belgesi (http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx adresinde yer alan)

10) Kabul alınan üniversite/enstitünün istediği dil yeterliliği belgesi

Bursa Başvurmak İçin Tıklayınız:http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx

* Teslim edilecek belgelerin, İngilizce hazırlanması, başvurunun her kopyasında zımbalanmış fotoğraf bulunması ve yukarıdaki sıraya göre dosyaya yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bütün belgeler 3’er nüsha halinde 3 adet telli dosya içinde mülâkat saatinde komisyona teslim edilecektir.

* Adaylar, Bakanlığımızdan başka bir çağrı beklemeden, açıklanan mülâkat tarihinde saat 10.00´da aşağıdaki adreste hazır bulunacaklardır.