İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) Burs Başvuruları

Lisans bursu için başvuru yapan öğrencilerden yalnızca İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora bursu için yapılan başvurulardan İslam iktisadı perspektifinden, İktisat Tarihi, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, Finansal Piyasalar ve Sosyal Politika alanlarında çalışma/araştırma yapmaya ve yapılacak faaliyetlere katılmaya istekli olan öğrenciler değerlendirmelerde öncelenecektir.

İslam Ekonomisi, İslami Bankacılık ve Finans, İslam Ekonomisi ve Finansı, Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı, İslam İktisadı ve Finansı alanlarında çalışma yapmaya ve faaliyetlere katılmaya istekli olan öğrencilere öncelik verilecektir.

İKDER Bursiyerleri, burs aldığı dönem boyunca derneğin faaliyetlerine ve organizasyonlarına katılmayı görev bilir. Alanı ile alakalı yapılacak sempozyum, konferans, bilimsel toplantılar vb. akademik çalışmalarda yer alacağını ve Derneğin sosyal sorumluluk ve kişisel gelişime katkı projeleri kapsamında gerçekleştireceği etkinliklere katılacağını ve katkı yapmaya gönüllü olacağını şimdiden taahhüt eder.

Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul ve ya bölüm değişikliği, geçici olarak eğitim amaçlı yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, disiplin cezası alma, kayıt dondurma, iletişim bilgileri (adres, cep telefonu ve e-posta adresi) değişikliklerini derneğe zamanında bildirmekle yükümlülüğünü kabul eder.

İstanbul İktisatçılar Derneği’ne başvuran adaylar arasından ön eleme yapacaktır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, Derneğimiz tarafından e-posta veya SMS gönderilerek; ikder.org sitesi üzerinden mülakat tarihleri duyurulacaktır. Ayrıntılı bilgi için 212 511 69 87 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU