İstanbul Maliye Vakfı (İSMAV) Bursu

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Öğrencinin anne veya babasının İSMAV mensubu olması.

2. Türkiye’ de bulunan öğretim süresi 4 yıl olan fakülte veya 2 yıl olan Yüksekokulların herhangi birine kayıtlı olmak. (Açık öğretim hariç )

3. Ara sınıftakiler için sınıfını geçmiş olmak.

4. Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) hariç, herhangi bir kişi veya kurumdan burs almamak.

5. Kendi adına veya ücretli olarak herhangi bir işte çalışmamak.

6. Devam eden 15-TL lik vakıf bağış talimatı bulunması.

7. En az son 1 senedir Vakfa düzenli bağışta bulunmak.(Bu şarta taşımayan üyelerimiz son bir yıllık bağış tutarı olan 180-TL tutarı bir kerede yatırarak bu şartı tamamlayacaklardır.)

8. Başvuru şartları ile başvuru formunda yer alan bilgilerin burs hakkından yararlanmayı kaybedecek şekilde değişmesi halinde, değişikliğin bir ay içinde İSMAV merkezine bildirilmesi gerekmektedir.

9. Haksız yere burstan yararlandığı veya yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilenlerden ödenen burslar aylık % 5 faizi ile birlikte geri alınır.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru formu.

2. Öğrenim belgesi.

3. Öğrencinin Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4. Aile Kirada oturuyor ise kira kontratı.

5. Aile de diğer öğrenim görenlerin öğrenci belgesi.

6. Başvuru formunda belirttiği adreste kaldığını gösteren, öğrencinin adına düzenlenmiş ikametgâh belgesi ( muhtar veya resmi kurum onaylı ) yurt belgesi veya öğrencinin kaldığı eve ait kira kontratı, elektrik, telefon, su vb. fatura sureti.

7. En az son bir senedir Vakfa düzenli bağışta bulunan personelin son on iki aylık ödemesine ilişkin dekontu bu şartı taşımayan üyelerimizin İstanbul Maliye Vakfına her ay bağışta bulunmak amacıyla maaşını almış olduğu banka şubesine verdiği otomatik ödeme talimatının onaylı sureti ve son bir yıllık bağış tutarı olan 180-TL tutarı bir kerede yatırdıklarına ilişkin dekont.

8. Vakıf mensubuna ait son dönem maaş bordrosu. 9. Üniversite giriş sınavında ilk 1.000 içerisinde ise sınav sonuç belgesi. 10. Bankadan Öğrencinin adına açılmış hesap numarası ve IBAN numarası başvuru formunda mutlaka belirtilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ:

Başvuru koşullarını taşıyanların, istenilen belgelerle birlikte 10 Ekim 2021 tarihine kadar, Vakfımıza şahsen veya velisi aracılığı ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru formları, öğrenci ile beraber İSMAV mensubu olalı annesi veya babası tarafından da imzalanmalıdır. Eksik evraklı ve imzasız başvurular kesinlikle işleme konulmayacaktır.
Yapılan değerlendirme sonunda başvuru formunda yer alan bilgileri yanlış beyan edenlerin değerlendirilmesi yapılmayacaktır. Sonuçlar vakıf sitemizden www.maliyevakfi.org.tr yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır.