İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı Bursları

istanbul-teknik-universitesi-itu-vakfi-logo

Burslar ve Ödüller

Burslar: İTÜ Vakfı, en önemli amaçlarından biri olarak  İTÜ öğrencilerinden maddi olanakları kısıtlı olanların eğitim giderlerine katkı sağlamak üzere karşılıksız eğitim bursu vermektedir.  Kuruluş yılından bugüne kadar  28 bin civarında öğrenciye burs olanağı yaratılmış, 2018-2019 ve 2019-2020 öğretim yılında  880 öğrenciye verilmekte olan  burs miktarı 4 milyon TL’yi aşmıştır.  Burslar her öğretim yılında 9 ay boyunca verilmekte olup,  aylık burs  miktarı minimum 400   TL’dir. Burs verilmek üzere şartlı bağış yapan mezun, mensup veya İTÜ dostları, dilerlerse burs miktarını kendileri belirlemekte, öğrenci seçimini veya fakültesi konusunda tercih yapabilmektedirler.

Barınma Bursu: İTÜ Vakfı ayrıca, her yıl,Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu’da kalmakta olan öğrencilerden maddi durumu yetersiz olanlara  değişen oranlarda Yurt Bursu verilmektedir.  Bursiyer öğrenci seçimi gerek İTÜ Rektörlüğü Burslar ve Yurtlar Ofisi gerekse  İTÜ Vakfı’nca  büyük titizlikle yapılmakta, bu süreçte İTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nden destek alınmaktadır.

İTÜ Vakfı son iki yılda, İTÜ öğrencilerinin büyük bölümünün yurt sorunuyla karşı karşıya kalması üzerine, Maçka Sosyal Tesisleri konaklama biriminin 16 odasını, gelirinin bir bölümünden feragat ederek, öğrencilerine tahsis etmiştir.

Mezuniyet Ödülleri:Her öğretim yılı sonunda İTÜ’den mezun olan bölüm birincilerine  geleneksel İTÜ Vakfı Ödülü olarak  Cumhuriyet altını verilmektedir.

Başarı Ödülü:ÖSS sayısal yerleştirme puanına göre İTÜ’ye ön sırada giren öğrencilere verilen  Rektörlük ödülleri  İTÜ Vakfı tarafından desteklenmektedir. Ayrıca çeşitli spor dallarında İTÜ’yü temsil eden başarılı öğrencilere sporcu bursu verilmektedir.

Bilim Ödülü: İTÜ Vakfı 1995 yılından bu yana,  belirli aralıklarla bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla Bilim Ödülü vermektedir.

En Başarılı Tez Ödülü:Yapı Malzemesi dalında  yüksek lisansını yüksek başarı ile tamamlayan öğrencilere  “Prof.Dr. Süheyl Akman Ödülü“, yine bu dalda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere  “Prof. Dr. Ruhi Kafesçioğlu Burs ve Ödülü“ verilmektedir.