İstanbul Ticaret Üniversitesi Bursları

İTO TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZE ÖSYM İLE YERLEŞEN ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE VERİLEN BURSLAR VE İNDİRİMLER

 

BURS / İNDİRİM ADIAÇIKLAMABURS ORANI
İTO İlk 5 Tercih İndirimi Üniversitemizi, DGS, YKS İlk ve Ek Tercih sonuçlarına göre yaptıkları tercihlerinde ilk 5 içine yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize % 20 oranında indirim sağlanır.

%20

İTO İlk 5 Tercih Bursuna Ek Başarı Sıralama Bursu

*Hukuk ve Mühendislik Fakültesi için geçerlidir.

Hukuk Fakültesi
Sıralaması 50.000’den düşük olanlar için İTO ilk 5 Tercihe %20 indirime ek kademeli + %20 indirim sağlanır.
Sıralaması 50.001 ile 100.000 arasında olanlar için İTO ilk 5 Tercihe %20 indirime ek kademeli + %10 indirim sağlanır.

——————————————————————————————————————————–

Mühendislik Fakültesi
Sıralaması 125.000’den düşük olanlar için İTO ilk 5 Tercihe %20 indirime ek kademeli + %20 indirim sağlanır.
Sıralaması 125.001 ile 200.000 arasında olanlar için İTO ilk 5 Tercihe %20 indirime ek kademeli +%10 indirim sağlanır.

DGS, YKS İlk ve Ek Kontenjan ile yerleşen öğrenciler için geçerlidir.

%20
+
%20
/
%20
+
%10
——–
%20
+
%20
/
%20
+
%10
TOBB İndirimi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Bağlı Oda ve Borsaların Üyeleri İndirimi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Bağlı Oda ve Borsa Üyeleri, Genel Sekreterleri ile eş ve çocuklarına; %10 oranında indirim sağlanır.

%10

İstanbul Ticaret Odası Meclis, Disiplin Kurulu Üyeleri İndirimi, İstanbul Ticaret Odası Komite Üyeleri İndirimi,
İstanbul Ticaret Odası ve İştirakleri Personel İndirimi
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri, İstanbul Ticaret Odası Komite Üyeleri, İstanbul Ticaret Odasında veya iştiraklerinde çalışan personel ile eş ve çocuklarına %25 oranında indirim sağlanır.

%25

İstanbul Ticaret Odası Üyeleri İndirimi İstanbul Ticaret Odası üyeleri ile eş ve çocuklarına %15 oranında indirim sağlanır. Bu indirimin kapsamı, uygulanma süresi ve ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca ilan edilerek duyurulur.

%15

Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarında Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı Üyeleri İndirimi Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarında yönetim kurulu üyesi ya da Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile eş ve çocuklarına %15 oranında indirim sağlanır. Bu indirimin kapsamı, uygulanma süresi ve ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca ilan edilerek duyurulur.

%15

 

ÜNİVERSİTEMİZ BURS YÖNERGESİ – BURSLAR / İNDİRİMLER

 

BURS / İNDİRİM ADIAÇIKLAMABURS ORANI
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BAŞARI BURSU Eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup, Lisansta normal öğretim süresi (sekiz yarıyıl) ve zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı normal süresi için (2 yarıyıl) verilir. Zorunlu hazırlık sınıfını 1 yarıyılda tamamlayan öğrencinin bursu normal öğrenim süresi sonunda 1 yarıyıl daha devam eder. Not ortalaması ve sınıf-ders geçme gibi konulardan tamamıyla bağımsızdır. Burs yönergesinin bursların sona ermesine ilişkin ilgili madde hükmü saklıdır. %100,
%50,
%25
NAKİT TERCİH BURSU 1) Üniversitemiz lisans bölümlerine birinci tercihinde yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere normal öğrenim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca aylık olarak, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek burs tutarı nakden ödenir. Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı normal süresi için de geçerlidir. Bu yönergenin bursların sona ermesine ilişkin ilgili madde hükmü saklıdır.
2) Tercih bursundan Üniversitemize ilk kez ÖSYM ile kayıt yaptıran öğrenciler yararlanabilir.
3) Birinci tercihinde yerleşerek kayıt yaptıran %100 ÖSYM Burslu öğrenciler tercih bursundan yararlanamazlar.
2.500 TL Nakit Burs
BAŞARI SIRALAMA BURSU Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 1.000’e girerek İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere aylık 7.500 TL, 1.001-5.000 arasında olan öğrencilere 5.000 TL, 5.001-10.000 arasında olan öğrencilere aylık 3.500 TL nakit burs verilir.

Tercih Bursu, Başarı Sıralama Bursu ve Yurt Desteği akademik yıl sonunda GNO 2,00`nin altına düşmesi halinde kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda bu burs/indirim ödenmez. Kayıt yaptırdığı halde öğrenim borcu olan öğrencilere, borçluluk durumu devam ettiği sürece tercih bursu ödenmez. Üniversitemiz lisans bölümlerine başarı sıralama bursu ile kayıt yaptıran öğrencilere normal öğrenim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca aylık olarak, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek burs tutarı nakden ödenir. Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı normal süresi için de geçerlidir. Başarı sıralama tercih bursunda üniversitemize ilk kez ÖSYM ile kayıt yaptıran öğrenciler faydalanabilmektedir. Burs yönergesinin sona ermesine ilişkin ilgili madde hükmü saklıdır.

İlk 1.000’e 7.500 TL,
1.001 – 5.000 arası 5.000 TL
5.001 ve 10.000 arası 3.500 TL

Aylık Nakit Burs

SPOR İNDİRİMİ Spor indirimi ile ilgili usul ve esaslar “Spor Bursu/İndirimi Yönergesi”nde belirtilen şartlara tabidir. Başarı derecesine göre
%100,
%75,
%50
İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK OKULU İNDİRİMİ Sadece Türkçe bölümde okuyan öğrencilere yönelik isteğe bağlı İngilizce hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz. Sadece Türkçe bölümlerde geçerli;
%50
YURT DESTEĞİ Üniversitemiz bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk 10.000’de (on bin) yer alan İstanbul dışında ikamet eden öğrencilere yurt desteği verilir. Söz konusu destek yurt faturası karşılığı nakden ödenir. Kayıt yenileme yapılmayan ve kayıt dondurulan yarıyılda yurt desteği ödemesi yapılmaz (21.06.2016 tarih 143/4 nolu Mütevelli Heyet Kararı). Bu kapsamdaki öğrenciye yurt desteği olarak; Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenen meblağ ölçüsünde ödeme yapılır. Tercih Bursu ve Yurt Desteği akademik yılsonunda GNO 2,00`nin altına düşmesi halinde kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda bu burs/ indirim ödenmez. 2.270 TL
ÜNİVERSİTEMİZ KADROLU AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İNDİRİMİ Üniversitenin kadrolu akademik ve idari personelinin eş ve çocuklarına %50 oranında indirim sağlanır. Personel statüsünün normal öğrenim süresi içinde kaybedilmesi durumunda takip eden yılda kesilir.

%50

ŞEHİT ÇOCUĞU İNDİRİMİ Şehitlerin Üniversitemizde okuyan çocuklarına %100 oranında indirim sağlanır. Süresizdir.

%100

GAZİ VE GAZİ ÇOCUĞU İNDİRİM Gazilere ve gazilerin Üniversitemizde okuyan çocuklarına %75 oranında indirim sağlanır. Süresizdir.

%75

AİLE İNDİRİMİ Üniversitemizde okumakta olan her bir anne, baba, kardeş, eş veya çocuklara %20 oranında indirim sağlanır. Aynı anda Üniversitemizde öğrenci olmuş aile fertlerinden birinin mezun olması durumunda diğerinin indirimi devam eder. Aile fertlerinden birinin diğer herhangi bir sebeple ilişiği kesilirse diğerinin de indirimi sona erer.

%20

İSTANBUL TİCARET ODASI TARAFINDAN KURULAN LİSE MEZUNLARI İNDİRİMİ İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yapan öğrencilere %15 oranında indirim sağlanır.

%15

İSTANBUL ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ İNDİRİMİ İndirimin tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına %10 oranında indirim sağlanır.

%10

YILLIK ÜSTÜN BAŞARI BURSU Yıllık Üstün Başarı Bursu, bölüm bazında aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;
* Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %100’ü,
* Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %50’si,
* Akademik yıl ortalaması (3.50 – 3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin %25’i oranında burs verilir.
* Üstün başarı bursu, İngilizce Hazırlık Okulu süresi içinde verilmez.
* Yatay /Dikey geçiş veya başka Üniversitede okuma nedeniyle transfer olan derslerin notları akademik yıl ortalamasına dahil edilir.
* Yaz okulunda alınan notlar akademik yıl ortalamasına dahil edilmez.
* Çap programında Yıllık Üstün Başarı Bursu verilmez.
%100,
%50,
%25
ENGELLİ ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır. Raporun geçerlilik tarihi süresince geçerlidir. Engelli Oranı Kadar
ULUSLARARASI DİPLOMA DERECESİNE SAHİP ÖĞRENCİLER İNDİRİMİ Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere %10 oranında indirim sağlanır.

%10

OKUL BİRİNCİLİĞİ İNDİRİMİ Okul birincisi olduğu yıl Üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere %25 oranında indirim sağlanır.

%25

ÇAP BURSU VE YAN DAL BURSU Genel Not Ortalaması 3.25 üzerinde olan öğrenciler %100 oranında çift anadal bursu alırlar.
——–
ÖSYM burslusu olarak yerleşen öğrenciler; kayıt oldukları yılın taban puanı dikkate alınarak, çift anadal yapmak istediği programın ilgili yıldaki taban puanına uygun şekilde hak kazanacağı ÖSYM bursu ile programa kayıt yaptırabilirler.
%100
———-
ÖSYM Bursu
PROTOKOL İMZALANAN LİSELER İNDİRİMİ Üniversitemiz ile protokol imzalanan özel ve devlet liselerinden mezun olan öğrencilere, YKS ile ilk defa yerleşmeleri ve Üniversitemize kayıt yaptırmaları halinde %15 indirim uygulanır. Protokol indirimi diğer indirimlerle beraber uygulanmaz.

%15

 

Burs ve İndirimler, aşağıdaki hallerde sona erer;

 

İlk 5 tercihte yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere İTO tarafından sağlanan “%20 Tercih Bursu” öğretim yılı sonunda Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olunması (normal öğrenim süresi 1 yılda tamamlayamama) durumunda hazırlık sınıfı tekrar edilirken durdurulur. GNO’ nun 2.50’nin altına düşmesi ve 2’den fazla başarısız (F,NP,IA) dersin olması durumunda burs kesilerek , koşullar yeniden sağlandığı takdirde devam eder.
Başarı Sıralama Bursu, Tercih Bursu ve Yurt Desteği; Ögretim yılı sonunda GNO 2.00 ‘nin altına düşmesi halinde kesilir. Kayıt yenileme yapılmayan veya kayıt dondurulan yarıyıllarda ödeme yapılmaz, burs durdurulur. Öğrenim borcu olan öğrencilere, borçluluk durumu devam ettiği sürece burs ödenmez. Başarı Sıralama Bursu, MYO tercih eden öğrenciler arasından ilk defa üniversiteye yerleşen öğrencileri kapsamaktadır.
1- Burs/İndirim almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
2- Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması(Şehit ve Gazi çocuğu indirimi hariç)
3- Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
durumlarında burs/indirim sona erer.
İndirimler, Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı süresini de kapsar.
Aynı anda; ÖSYM bursu, hak kazanılmışsa Yıllık Üstün Başarı Bursu, ÇAP / Yan Dal Bursu, Tercih Bursu ve oranı en yüksek bir indirim birlikte uygulanabilir.