İstanbul Üniversitesi Bursları

istanbul-universitesi-burs

Birimimiz tarafından verilen burs hizmetleri her yıl Eylül ayı itibarı ile başlar ve bursların türü, öğrenci sayıları, kriterleri ve süreleri İÜREB (sks.istanbul.edu.tr/rehberlik), SKS (sks.istanbul.edu.tr) ve üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr) web sayfalarından duyurulur.

İstanbul Üniversitesinde Öğrenciye Sunulan Burs Olanakları

A) Başarı Bursu:

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 200’e girerek İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize aylık burs ödemesi, dizüstü bilgisayar gibi teşvik ödülleri verilmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize yurt bursu ve yemek bursu olmak üzere iki ayrı burs verilmektedir.

B) Kredi Yurtlar Kurumu Bursları:

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından her sene İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ayrılan kontenjan doğrultusunda öğrenim kredisi (geri ödemeli) ve öğrenim bursu verilmektedir.

C) Özel Burslar:

Özel Kurum ve Kuruluşlar tarafından verilen bu burslar, ilgili kurumların kendi belirledikleri kriterleri çerçevesinde verilir.